Certificaat van registratie

Principes

 

  • Het certificaat van registratie vervangt vanaf 1 september 2020 de zeebrief. 
  • Een nieuwigheid is dat het certificaat van registratie wordt afgeleverd door het Belgisch Scheepsregister wanneer een schip, afgewerkt of in aanbouw, door het Belgisch Scheepsregister is geregistreerd. Het levert het recht om de Belgisch vlag te mogen voeren. Het recht om te mogen varen blijkt uit het Certificaat van deugdelijkheid dat geen voorwaarde meer is om de zeebrief de verkrijgen, maar naast het certificaat van registratie staat.
  • Het is verboden de Belgische vlag te voeren zonder in het bezit te zijn van een certificaat van registratie. Een schip dat een certificaat van registratie heeft, is verplicht de Belgische vlag te voeren. Het certificaat van registratie moet aan boord worden gehouden en op elk verzoek van de bevoegde overheden worden getoond.
  • Het certificaat is in tegenstelling tot de zeebrief onbeperkt geldig, tenzij de gegevens erop wijzigen.
  • Er wordt een overgangsperiode voorzien voor de wijziging van zeebrief naar certificaat van registratie.  Zo zullen de huidige zeebrieven geldig blijven en zullen die pas vervangen worden door een certificaat van registratie op hun vervaldatum of wanneer de gegevens wijzigen. Daarvoor zal een herinnering verzonden worden.

 

Procedure

 

Aanvraag

De aanvraag voor het certificaat van registratie gebeurt bij het Belgisch Scheepsregister via de aanvraag tot registratie ( formulier 92 (DOCX, 79.51 KB)) in het zeeschepenregister of toestemming tot inschrijving in het Belgisch rompbevrachtingsregister ( formulier 95 (DOCX, 90.87 KB)) door het invullen van het daartoe bestemde vak.

 

Het Belgisch Scheepsregister levert het certificaat van registratie af wanneer de registratie van het zeeschip is voltooid.

 

Schorsing

In geval van inschrijving in een buitenlands rompbevrachtingsregister wordt het certificaat van registratie geschorst gedurende de periode van de rompbevrachtingsovereenkomst.  Het Belgisch Scheepsregister zal in dat geval een attest van schorsing afleveren dat moet worden toegevoegd aan het origineel certificaat van registratie aan boord van het zeeschip.

 

Verval

Het certificaat van registratie vervalt als de registratie wordt doorgehaald of als een wijziging optreedt in de gegevens die erin moeten worden vermeld. Het vervallen certificaat wordt in de eerstvolgende aanloophaven teruggezonden naar het Belgisch Scheepsregister.

De aanvraag voor een nieuw certificaat van registratie in geval van wijziging van de gegevens wordt gedaan door een wijziging van aangifte via het  formulier 92 (DOCX, 79.51 KB) voor het zeeschepenregister of het  formulier 95 (DOCX, 90.87 KB) voor het rompbevrachtingsregister.

Een nieuw certificaat van registratie kan aangevraagd worden in geval van verlies, tenietgaan of onleesbaarheid.

 

 

Voorlopig certificaat van registratie

 

Het Belgisch Scheepsregister kan een voorlopig certificaat van registratie afleveren voor een termijn van ten hoogste twee jaar voor een zeeschip waarvoor een aanvraag tot registratie werd ingediend .

 

Het voorlopig certificaat van registratie wordt uitgereikt op voorlegging van een akte van vestiging, overdracht of aanwijzing van de eigendom van het zeeschip en van de kopie van de meetbrief:

  • voor de in België voor rekening van vreemdelingen gebouwde zeeschepen opdat deze

 zich onder Belgische vlag naar een vreemde haven kunnen begeven;

  • voor de proefvaartperiode van enig in België gebouwd zeeschip.

 

Het voorlopig certificaat van registratie wordt in deze twee laatste gevallen enkel uitgereikt na opmaking van de meetbrief en van een toelating tot afvaart, geldig voor de reis of al de reizen die het zeeschip onder Belgische vlag mag maken.

 

Het voorlopig certificaat van registratie kan mee aangevraagd worden op het  aanvraagformulier 92 (DOCX, 79.51 KB) (zeeschepen) of  aanvraagformulier 95 (DOCX, 90.87 KB) (rompbevrachting).