Principes

Akten en vonnissen

Ingevolge artikel 2.2.1.12 van het Belgisch Scheepvaartwetboek, worden akten en vonnissen die het bewijs opleveren van de vestiging, overdracht, aanwijzing of tenietdoening van zakelijke rechten op een schip, een schip in aanbouw, een schip in verbouwing of scheepstoebehoren, van scheepshypotheken of van de benoeming of het ontslag van een quiratair scheepsbeheerder ingeschreven in het schepenregister.Vóór hun inschrijving kunnen deze akten en vonnissen niet aan derden worden tegengesteld.

 

Eisen

Ingevolge art. 2.2.1.13 van het Belgisch Scheepvaartwetboek worden eveneens de eisen tot het doen vaststellen van bovenstaande rechten of tot ontbinding, herroeping of nietigverklaring van een rechtshandeling vervat in de bedoelde akte, en de op dergelijke eisen gewezen vonnissen in het schepenregister ingeschreven.

Deze eisen zijn maar ontvankelijk na inschrijving ervan.

 

Beslag

Ingevolge art. 2.2.6.11. moet een beslagexploot binnen de vijftien dagen worden ingeschreven in een door het Belgisch Scheepsregister gehouden scheepsregister.

Is het schip waarop beslag werd gelegd niet in België geregistreerd, dan beperkt het Belgisch Scheepsregister zich tot de neerlegging van het exploot in het register van neerlegging. Het Belgisch Scheepsregister gaat alsnog tot de inschrijving van het beslag over zodra het schip is geregistreerd.