Inschrijfbare documenten

Inhoudelijk

De akten, vonnissen, eisen en  gerechtsdeurwaardersexploten bedoeld in artikel 2.2.1.12, 2.2.1.13 en 2.2.6.11 van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffen in concreto:

 • Voor eigendom (verkoop, scheepsbouwcontract, inbreng in vennootschap, verdeling, e.d.m.)
 • Voor hypotheken (hypotheekvestiging, overdracht van hypotheek, borderel van hernieuwing, opheffing, e.d.m.);
 • Voor beslagen (bewarend beslag, uitvoerend beslag, hernieuwing van beslag, opheffing e.d.m.).

 

Voorwaarden

 • Zowel onderhandse als authentieke (notariële) akten kunnen worden ingeschreven
  • Indien het een onderhandse akte is worden twee originelen van de akte zelf overgelegd.
  • Indien slechts één origineel beschikbaar is, kan naast dit origineel een afschrift ervan worden overgelegd dat door het Belgisch scheepsregister wordt nagekeken op zijn echtheid.
  • Van een authentieke akte worden een expeditie en een door de instrumenterende ambtenaar ondertekend afschrift overhandigd.
 • De akten bevatten volgende vermeldingen:
  • naam en thuishaven van het zeeschip en als het een vissersschip betreft, eveneens het letterteken en nummer, het IMO nummer indien van toepassing,
  • het bouwjaar en de bouwplaats,
  • de bestemming en het type,
  • het nummer en het jaartal waaronder het zeeschip werd geregistreerd;
 • De akten moeten voorafgaandelijk geregistreerd zijn overeenkomstig het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
 • Voor de inschrijving van processtukken worden aan het Belgisch Scheepsregister overgelegd :
  • indien het een eis in rechte betreft, het gerechtsdeurwaardersexploot en een door de gerechtsdeurwaarder ondertekend afschrift;
  • indien het een vonnis betreft, twee door de griffier afgeleverde afschriften.
 • voor de gerechtsdeurwaardersexploten: het origineel exemplaar en een eensluidend verklaard afschrift; bij exploten van bewarend beslag moet een kopie van de gerechtelijke beslissing worden gevoegd, waarbij het beslag wordt toegestaan.

 

 

Taal

Stukken in het Nederlands, Frans of Duits worden zonder vertaling ingeschreven.

 

Engelse stukken die werden opgemaakt volgens internationaal erkende standaardformulieren - zoals de Norwegian Sales Form – kunnen worden ingeschreven zonder vertaling.

 

Engelse stukken die als bijlage worden gevoegd bij in te schrijven stukken kunnen eveneens onvertaald blijven.

 

Voor alle andere stukken in het Engels en voor alle andere talen is een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits nodig.