Getuigschriften

Het Belgisch Scheepsregister kan getuigschriften verstrekken met betrekking tot de gegevens die eraan zijn toevertrouwd en die het bewaart. Dit kan ook in de vorm van afschriften.

De volgende getuigschriften kunnen worden aangevraagd:

 

  1. hypothecair getuigschrift met laatst ingeschreven titel
  2. getuigschrift met volledige opgave van titels
  3. getuigschrift met eigendomstitels vanaf…tot en met…
  4. getuigschrift van doorhaling van een hypothecaire inschrijving
  5. getuigschrift van onbezwaardheid met laatst ingeschreven titel
  6. getuigschrift van doorhaling van teboekstelling
  7. getuigschrift van doorhaling van registratie
  8. getuigschrift van doorhaling inschrijving in het rompbevrachtingsregister
  9. getuigschrift met betrekking tot de al dan niet registratie/teboekstelling van het schip (desgevallend met laatst ingeschreven titel) zonder hypothecaire toestand
  10. getuigschrift in toepassing van art. 94 Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

 

Aan het afleveren van een getuigschrift of afschrift is een kostprijs van 52,00 EUR verbonden.

 

Een aanvraag kan ingediend worden per mail, per post of aan het loket. Gelieve aan te duiden wie de aanvrager is en aan wie de documenten bezorgd mogen worden per post en/of per mail. Vermeld ook het registratienummer en de naam van het schip. Als het schip niet geregistreerd is, gelieve een volledige beschrijving te geven van het schip.