Wetgeving

Belgisch Scheepsregister

Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring
 

 

Zeewet

Het Belgisch scheepshypothecair systeem wordt beheerst door de zeewet, art.1 tot 45 en art. 272, zoals gewijzigd in 1908; de zeewet is vervat in boek II van het Wetboek van koophandel.

De officiële Nederlandse tekst van de zeewet werd vastgesteld bij wet van 21 oktober 1997, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 november 1997.

De tekst van de zeewet kan hier  geraadpleegd worden
 

 

Scheepsregistratiewet

De registratie van zeeschepen wordt beheerst door de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen (Belgisch Staasblad van 29 december 1990).

De tekst van de scheepsregistratiewet kan hier geraadpleegd worden

(Op te merken dat de teboekstelling van de binnenschepen is geregeld door artikel 272bis van de zeewet (z. Zeewet).

 

 

Uitvoeringsbesluiten

De Belgische scheepsregistratiewet werd uitgevoerd :