Pleziervaartuigen

Registratie van pleziervaartuigen

Op aanvraag van de eigenaar kan een pleziervaartuig:

  1. worden ingeschreven in het register der pleziervaartuigen dat wordt gehouden op het Directoraat-Generaal Scheepvaart te Brussel, Vooruitgangstraat 56 ( http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart) ; ingevolge deze inschrijving zal de eigenaar van het pleziervaartuig een vlaggenbrief kunnen aanvragen, waardoor zijn vaartuig de Belgische vlag zal mogen voeren;
  2. worden geregistreerd in het register der zeeschepen dat wordt gehouden op het Belgisch Scheepsregister; deze registratie is enkel mogelijk indien het vaartuig vooraf in het register der pleziervaartuigen te Brussel werd ingeschreven; ingevolge deze registratie zal een scheepshypotheek op het vaartuig kunnen worden ingeschreven; deze registratie is facultatief.

 

Een aanvraag voor registratie: Formulier 92

 

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, vindt men  hier (PDF, 188.88 KB).

 

Voor een overzicht van de verschillende technische documenten die voor het pleziervaartuig en zijn bestuurder moeten worden aangevraagd zie http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig.

 

Doorhaling van registratie

Wanneer een Belgisch pleziervaartuig naar het buitenland wordt verkocht en moet worden geregistreerd onder een buitenlandse vlag, moet de oude en/of de nieuwe eigenaar contact opnemen met:

  1. het Directoraat-Generaal Scheepvaart te Brussel, Vooruitgangstraat 56 (http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/) om het vaartuig te laten schrappen in het register der pleziervaartuigen en zijn vlaggenbrief in te leveren;
  2. het Belgisch Scheepsregister om na te gaan of het pleziervaartuig al dan niet geregistreerd staat in het register der zeeschepen; indien het pleziervaartuig is geregistreerd, moet een verzoek of aangifte voor doorhaling van de registratie worden ingediend op het Belgisch Scheepsregister.

 

Het verzoek of aangifte voor doorhaling van de registratie: Formulier 93.

 

Is het vaartuig niet geregistreerd op het Belgisch Scheepsregister, dan wordt – op aanvraag en na betaling van de verschuldigde retributie - een getuigschrift van niet-registratie afgeleverd.

 

Dit getuigschrift betekent tevens dat geen bezwarende inschrijving op het pleziervaartuig bestaat in België.