Rompbevrachtingsregister

Inschrijving in het rompbevrachtingsregister

 

Zeeschepen

 • die zijn geregistreerd in een buitenlands scheepsregister (het zogenaamde register van oorsprong of ‘primary’ of ‘underlying’ register)
 • waarvan de kiellegging niet meer dan 15 jaar voor de aanvraag tot inschrijving is gebeurd ; of waarvan de kiellegging meer dan 15 jaar voor die aanvraag is gebeurd én waarvoor een attest werd afgeleverd van gelijkvormigheid met de technische bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende het zeevaartinspectiereglement;
 • die worden geëxploiteerd vanuit België;
 • waarvan de rompbevrachter hetzij:
  • een natuurlijke persoon is, die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie;
  • een natuurlijke persoon is, die zijn woon-of hoofdverblijfplaats heeft in België;
  • een rechtspersoon is, die zijn werkelijke zetel ( = plaats van de statutaire zetel, van het hoofdbestuur of van de hoofdvestiging) heeft in één van de lidstaten van de Europese Unie,

mogen worden ingeschreven in het Belgisch rompbevrachtingsregister, op voorwaarde dat zowel de eigenaar als de Directeur-generaal Scheepvaart daarin hebben toegestemd.

 

Door de inschrijving in het rompbevrachtingsregister verkrijgt het zeeschip het recht om de Belgische vlag te voeren voor de duur van de rompbevrachting. Dit recht vervalt door de ontbinding of door het verstrijken van de termijn van de rompbevrachting (scheepsregistratiewet, art.10, 4de lid).

 

In het rompbevrachtingsregister kunnen geen lasten worden ingeschreven die het zeeschip bezwaren. Bezwarende inschrijvingen (hypotheken, beslagen enz.) kunnen enkel gebeuren in het buitenlands register van oorsprong..

De eigendom van het schip en de lasten die deze bezwaren, blijven geregeld door de wet van de staat van het register van oorsprong (scheepsregistratiewet, art.10, laatste lid).

 

Voor de inschrijving in het rompbevrachtingsregister moet een retributie worden betaald (zie Retributies).

 

De volgende documenten kunnen worden gedownload vanop deze site:

 • een   lijst (PDF, 113.54 KB) van de verschillende documenten die aan het Belgisch Scheepsregister moeten worden bezorgd met het oog op inschrijving in het rompbevrachtingsregister;
 • De aanvraag voor inschrijving: Formulier 95.

 

Doorhaling van inschrijving in het rompbevrachtingsregister

 

De inschrijving in het rompbevrachtingsregister wordt doorgehaald

 • op verzoek van de rompbevrachter;
 • bij het verstrijken van de termijn van rompbevrachting;
 • op aangifte door de rompbevrachter of ambtshalve door het Belgisch Scheepsregister:
  • als het schip is vergaan, gesloopt of blijvend ongeschikt om te drijven;
  • als het schip niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van toestemming tot inschrijving in het Belgische rompbevrachtingsregister;
  • als de toestemming van het Directoraat-generaal Scheepvaart wordt ingetrokken;
  • als de rompbevrachtingsovereenkomst ( chertepartij) wordt beëindigd vóór de normale datum van verstrijken.

Voor de doorhaling van de inschrijving moet een retributie worden betaald (zie Retributies).

 

Een aanvraag of aangifte voor doorhaling: Formulier 96.

 

Rompbevrachting in het buitenland

 

Een Belgisch zeeschip kan worden ingeschreven in een buitenlands rompbevrachtingsregister indien het Directoraat-Generaal Scheepvaart daartoe toestemming verleent en alle voorwaarden van de scheepsregistratiewet zijn vervuld.

De aanvraag voor deze toestemming: Formulier 94.

 

De lijst van documenten die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister kan ook hier    hier (PDF, 191.88 KB) worden gedownload.

 

Ingeval de buitenlandse rompbevrachting wordt beëindigd vóór de einddatum van de chertepartij/rompbevrachtingsovereenkomst, moet daarvoor een aangifte (Formulier 94bis) worden ingediend op het Belgisch Scheepsregister.