Register der binnenschepen

Teboekstelling van binnenschepen

 

Ingevolge artikel 271 van de zeewet en ingevolge de wet van 26 maart 2012 betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van de zeewet kunnen alle binnenschepen - ongeacht hun bestemming of gebruik (vb. vervoer van personen, vervoer van goederen, visvangst, baggerwerken, woonboten, horecaboten, rivierplezierboten enz.) - worden te boek gesteld in het Belgisch register der binnenschepen.

Zowel bestaande als in aanbouw zijnde binnenschepen kunnen worden te boek gesteld.


De teboekstelling van binnenschepen is niet verplicht, maar zonder teboekstelling kan op een binnenschip wel geen hypotheek worden ingeschreven.

 

De teboekstelling van binnenschepen gebeurt op aanvraag van de eigenaar.

 

Een lijst van de stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan  hier (PDF, 303.38 KB) worden gedownload.

 

De aanvraag van teboekstelling: Formulier 97.

 

Voor de teboekstelling van binnenschepen dient een retributie te worden betaald (zie Retributies).

 

Doorhaling van teboekstelling

 

De teboekstelling wordt doorgehaald op verzoek van de eigenaar van het binnenschip, of eventueel op aangifte van die eigenaar (indien de doorhaling verplicht is, vb. in geval van sloping).

 

Ondanks de doorhaling blijven de inschrijvingen betreffende de zakelijke rechten waarmee het schip is bezwaard bestaan en kunnen zij naderhand nog altijd worden doorgehaald, verminderd of hernieuwd.

 

Geen teboekstelling kan worden doorgehaald dan dertig dagen na de datum waarop alle bij het Belgisch Scheepsregister ingeschreven schuldeisers en alle derden, die er een exploot van beslag lieten inschrijven, bij ter post aangetekende brief door het Belgisch Scheepsregister op de hoogte zijn gebracht.

 

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan hier worden gedownload.

 

De aangifte of het verzoek tot doorhaling van de teboekstelling: Formulier 99.

 

Voor de doorhaling van teboekstelling van binnenschepen dient een retributie te worden betaald (zie retributies).

 

Getuigschriften

 

Allerhande getuigschriften kunnen op het Belgisch Scheepsregister worden besteld met het aanvraagformulier dat kan  hier (PDF, 303.38 KB) worden gedownload.

 

Technische documenten

 

Vanaf 1 januari 2015 moeten de meeste documenten bij het Vlaamse Gewest worden aangevraagd bij het Vlaams binnenvaartloket te 2900 Schoten, Hoogmolendijk 1 (binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be)

www.vlaamsewaterweg.be

 

 

ENI-nummer


Op vraag van de eigenaars wordt aan de binnenschepen in de EU een uniek scheepsidentificatienummer of ENI-nummer (= european identification number) toegekend. Alle ENI-nummers bestaan uit 8 cijfers, waarvan de eerste drie voor België beginnen met 061 t/m 069.
Vanaf 1 januari 2015 moeten de ENI-nummers in het Vlaams Gewest worden aangevraagd bij het Vlaams binnenvaartloket te 2900 Schoten, Hoogmolendijk 1 (binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be)

www.vlaamsewaterweg.be