Teboekstelling van binnenschepen

Teboekstelling van binnenschepen

 

Schepen uitsluitend of overwegend bestemd voor de vaart op de binnenwateren, met inbegrip van estuarie schepen, kunnen teboekgesteld worden in het Belgisch Scheepsregister.

 

Zowel bestaande als in aanbouw zijnde binnenschepen kunnen worden te boek gesteld.


Een teboekstelling is verplicht wanneer u een hypotheek wenst in te schrijven of een Belgische vloot-of Rijnvaartverklaring wenst aan te vragen.

 

De teboekstelling van binnenschepen gebeurt op aanvraag van de eigenaar.

 

Een lijst van de stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan  hier (PDF, 303.38 KB) worden gedownload.

 

De aanvraag van teboekstelling: Formulier 97.

 

Voor de teboekstelling van binnenschepen dient een retributie te worden betaald (zie Retributies).

 

Doorhaling van teboekstelling

 

De teboekstelling wordt doorgehaald op verzoek van de eigenaar van het binnenschip, of eventueel op aangifte van die eigenaar (indien de doorhaling verplicht is, vb. in geval van sloping).

 

Ondanks de doorhaling blijven de inschrijvingen betreffende de zakelijke rechten waarmee het schip is bezwaard bestaan en kunnen zij naderhand nog altijd worden doorgehaald, verminderd of hernieuwd.

 

Geen teboekstelling kan worden doorgehaald dan dertig dagen na de datum waarop alle bij het Belgisch Scheepsregister ingeschreven schuldeisers en alle derden, die er een exploot van beslag lieten inschrijven, bij ter post aangetekende brief door het Belgisch Scheepsregister op de hoogte zijn gebracht.

 

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan hier worden gedownload.

 

De aangifte of het verzoek tot doorhaling van de teboekstelling: Formulier 99.

 

Voor de doorhaling van teboekstelling van binnenschepen dient een retributie te worden betaald (zie retributies).

 

Technische documenten

 

Vanaf 1 januari 2015 moeten de meeste documenten bij het Vlaamse Gewest worden aangevraagd bij het Vlaams binnenvaartloket te 2900 Schoten, Hoogmolendijk 1 (binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be)

www.vlaamsewaterweg.be(externe link)

 

ENI-nummer


Op vraag van de eigenaars wordt aan de binnenschepen in de EU een uniek scheepsidentificatienummer of ENI-nummer (= european identification number) toegekend. Alle ENI-nummers bestaan uit 8 cijfers, waarvan de eerste drie voor België beginnen met 061 t/m 069.
Vanaf 1 januari 2015 moeten de ENI-nummers in het Vlaams Gewest worden aangevraagd bij het Vlaams binnenvaartloket te 2900 Schoten, Hoogmolendijk 1 (binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be)

www.vlaamsewaterweg.be(externe link)