Retributies binnenschepen

 

Vanaf 28/09/2020 zijn nieuwe retributies van toepassing voor de prestaties van het Belgisch Scheepsregister.  Er wordt nog steeds gewerkt met betalingsuitnodigingen waarvoor betaling moet ontvangen zijn vooraleer het Belgisch Scheepsregister kan overgaan tot het leveren van de prestaties. De retributies voor 2022 zijn als volgt:

 

 • Voor elke formaliteit, waaronder de inschrijving van akten en vonnissen, is een retributie van 52 euro verschuldigd.

 

 • Voor de inschrijving van een akte of vonnis bedoeld die een eigendomsrecht vestigt op een binnenschip is volgende retributie verschuldigd:
  • 1° voor binnenschepen van minder dan 20 meter, of van of minder dan 500 TBS: een vast bedrag van 157 euro;
  • 2° voor binnenschepen van 20 meter en meer of met een TBS van minstens 501 TBS: een vast bedrag van 150 euro en een variabel bedrag op basis van het tonnage binnenschepen:
   • a) voor elke TBS vanaf 501 tot  en met 1000: 0,50 euro per TBS;
   • b) voor elke TBS vanaf 1001: 0,20 euro per TBS.

 

Voor binnenschepen in aanbouw is enkel het bedrag onder 1° verschuldigd. Bij definitieve teboekstelling bij oplevering van het binnenschip is enkel de retributie onder 2° verschuldigd.

Indien de eigendomsvestiging betrekking heeft op een eigendomsaandeel van minder dan 50% is enkel het bedrag bedoeld onder 1°

Indien de inschrijving van een eigendomsrecht het gevolg is van een handeling bedoeld in boek 12 of boek 13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en indien voor het schip reeds een volledige cumulatieve retributie voor de vestiging van een eigendomsrecht bij registratie werd betaald, is enkel het vast bedrag van 157 euro verschuldigd.

 

 • Voor de inschrijving van scheepshypotheken is volgende retributie verschuldigd:
  • 1° voor een bedrag met ingeschreven waarde tot en met 50.000 euro: 157 euro;
  • 2° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 50.000 euro tot en met 500.000 euro: 262 euro;
  • 3° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 500.000 euro tot en met 1.000.000 euro: 524 euro;
  • 4° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 1.000.000 euro tot en met 10.000.000 euro: 1.048 euro;
  • 5° voor een bedrag met ingeschreven waarde van meer dan 10.000.000 euro: 2.096 euro.

 

 • Voor de volledige doorhaling van een scheepshypotheek een retributie van 157 euro verschuldigd.

 

 • Voor de aflevering van getuigschriften, afschriften en gegevens is een retributie van 52 euro verschuldigd.

 

 • Voor elke bekendmaking bedoeld in artikel 1.1.3.1, § 1, van het Belgisch Scheepvaartwetboek is een retributie van 157 euro verschuldigd door diegene die de bekendmaking aanvraagt.