Inschrijfbare documenten

Qua inhoud

Enkel akten, gerechtsdeurwaardersexploten en vonnissen die worden bedoeld in artikel 8 en 9 van de zeewet kunnen worden ingeschreven.

 

In concreto gaat het om akten, gerechtsdeurwaardersexploten en vonnissen betreffende:

  • Eigendom (verkoop, scheepsbouwcontract, inbreng in vennootschap, verdeling, e.d.m.)
  • Hypotheken (hypotheekvestiging, overdracht van hypotheek, borderel van hernieuwing, opheffing, e.d.m.);
  • Beslagen (bewarend beslag, uitvoerend beslag, hernieuwing van beslag, opheffing e.d.m.).

 

Qua vorm

Zowel onderhandse als authentieke (notariële) akten kunnen worden ingeschreven (art.10 van de zeewet).

 

Welke stukken moeten aan het Belgisch Scheepsregister worden bezorgd?

  • voor de onderhandse akten: twee originele exemplaren (art.12 van de zeewet);
  • voor de notariële akten: een expeditie en een gewaarmerkt afschrift (art.12 van de zeewet); in de praktijk worden twee expedities of de grosse en een expeditie bezorgd;
  • voor de vonnissen: twee uittreksels opgemaakt door de griffie van de rechtbank (art.16 van de zeewet); in de praktijk wordt een expeditie en een fotokopie bezorgd;
  • voor de eisen in rechte: twee uittreksels uit de exploten van de gerechtsdeurwaarders (art.16 van de zeewet); in de praktijk worden het origineel gerechtsdeurwaardersexploot en een eensluidend verklaard afschrift van dit exploot bezorgd;
  • voor de gerechtsdeurwaardersexploten: het origineel exemplaar en een eensluidend verklaard afschrift; bij exploten van bewarend beslag moet een kopie van de gerechtelijke beslissing worden gevoegd, waarbij het beslag wordt toegestaan.

 

Alle stukken moeten vooraf geregistreerd zijn in een registratiekantoor van de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen van de FOD Financiën.

 

Qua taal

Stukken in het Nederlands, Frans of Duits worden zonder vertaling ingeschreven.

 

Engelse stukken die werden opgemaakt volgens internationaal erkende standaardformulieren - zoals de Norwegian Sales Form – kunnen worden ingeschreven zonder vertaling.

 

Engelse stukken die als bijlage worden gevoegd bij in te schrijven stukken kunnen eveneens onvertaald blijven.

 

Voor alle andere stukken in het Engels en voor alle andere talen is een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits nodig.

 

Andere vereisten

Inschrijving van akten, gerechtsdeurwaardersexploten en vonnissen is enkel mogelijk:

  • indien het zeeschip respectievelijk het binnenschip waarop die akten, exploten en vonnissen slaan, zijn geregistreerd in het register der zeeschepen respectievelijk te boek staan in het register der binnenschepen (art.11 en 272 van de zeewet);

 

Hiervoor moet een retributie worden betaald (zie Retributies).