Belgisch Scheepsregister

Het Belgisch Scheepsregister is bevoegd voor  de registratie van zeeschepen, de teboekstelling van binnenschepen en de openbaarmaking van zakelijke rechten op schepen.

 

Belgisch Scheepsregister

Posthoflei 5, 2600 Berchem

Ship.reg@mobilit.fgov.be

+32 (0)3 229.00.48

 

 
 
Dit onderdeel is gebaseerd op de informatie die vroeger te vinden was op shipregistration.be