Belgisch Scheepsregister

Het Belgisch Scheepsregister is bevoegd voor  de registratie van zeeschepen, de teboekstelling van binnenschepen en de openbaarmaking van zakelijke rechten op schepen.

 

Belgisch Scheepsregister

Posthoflei 5, 2600 Berchem

Ship.reg@mobilit.fgov.be

+32 (0)3 229.00.48

Wegens een technisch defect moet bovenvermeld telefoonnummer omgeleid worden via het centrale nummer van de FOD (02/277 31 11).
De centrale zal u doorverbinden. 

Dank voor uw begrip.

 

 

Dit onderdeel is gebaseerd op de informatie die vroeger te vinden was op shipregistration.be