Doorhaling

Changed
27/10/2022

Doorhaling van registratie van zeeschepen in het zeeschepenregister 

Voor te leggen stukken: 

 1. aangifte/verzoek voor doorhaling van registratie: formulier 93 tweemaal 
 2. als de doorhaling moet gebeuren op naam van buitenlandse koper en de getuigschriften moeten worden opgemaakt op naam van dezelfde buitenlandse koper:
  • wijzigende aangifte (eigenaar): formulier 92 tweemaal 
  • twee originele exemplaren - vooraf geregistreerd - van onderhandse verkoopakte (MOA met kopie van Bill of Sale) 
  • statuten van de vennootschap koper (oprichtingsakte – gecoördineerde statuten – en/ of wijzigingen) 
 3. in geval van hypothecaire inschrijvingen:  
  • een originele akte van opheffing (vooraf geregistreerd) met bijvoeging van - afschrift van deze akte opheffing en - originele hypotheekakte met stempel van inschrijving van het Belgisch scheepsregister 
 4. in geval van beëindiging buitenlandse rompbevrachting:  
  • aangifte van beëindiging van rompbevrachting in het buitenland (formulier 94 bis tweemaal) met bijvoeging van document waaruit beëindiging van rompbevrachting blijkt en getuigschrift van doorhaling in het buitenlands rompbevrachtingsregister 
 5. aanvraag van ontkennend hypothecair getuigschrift en getuigschrift van doorhaling registratie 
 6. een beëdigde vertaling van elk document opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Frans of Duits 

Contact

Contact Fields

Belgisch Scheepsregister 
Posthoflei 3, 2600 Berchem 
E-mail : Ship.reg@mobilit.fgov.be  
Tel. : +32 (0)3 229 00 48