Inschrijving buitenlands rompbevrachtingsregister

Changed
22/03/2024

Het is mogelijk om tijdelijk onder een andere dan de Belgische vlag te varen. Hiervoor moet u het schip inschrijven in een buitenlands rompbevrachtingsregister. 

Voor de inschrijving van een geregistreerd zeeschip in een buitenlands rompbevrachtingsregister moet u de toestemming van het Belgisch Scheepsregister vragen. 

Het recht de Belgische vlag te voeren wordt geschorst voor de duur van de buitenlandse rompbevrachting die aanleiding heeft gegeven tot de toestemming. 

Als u met uw buitenlands schip tijdelijk onder de Belgische vlag wilt varen, kunt u terecht bij de pagina Inschrijving in het Belgisch rompbevrachtingsregister

Voorwaarden toestemming 

Om een schip in te schrijven in een buitenlands rompbevrachtingsregister, moeten volgende elementen in orde zijn: 

 • De rompbevrachtingsovereenkomst vermeldt volgende zaken:  
  • Dat de huur van het betrokken zeeschip niet mag worden overgedragen door de rompbevrachter zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Belgisch Scheepsregister en de hypothecaire schuldeisers.  
  • Dat de rompbevrachter het schip niet met een nieuwe rompbevrachting mag ondervervrachten zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Belgisch Scheepsregister en de hypothecaire schuldeisers. 
  • Het zeeschip mag enkel worden geregistreerd in de staat van het betrokken buitenlandse rompbevrachtingsregister. Het zeeschip mag niet worden geregistreerd in een andere staat. 
  • De rompbevrachter mag de naam van het zeeschip niet wijzigen en het ook niet onder een andere naam in het rompbevrachtingsregister laten registreren. 
 • De aanvraag tot toestemming bevat een schriftelijke verklaring van elke ingeschreven hypothecaire schuldeiser waarbij die uitdrukkelijk instemmen met de rompbevrachting in de bevrachtingsovereenkomst. 
 • De wetgeving van de staat waar de rompbevrachting wordt geregistreerd, voldoet aan de volgende voorwaarden: 
  • De eigendom van het zeeschip en de hypotheken die het bezwaren, en hun rangregeling en de uitvoeringsmaatregelen, blijven uitsluitend vallen onder de wet van het register van oorsprong. 
  • De eigendom en de eigenaar van het zeeschip zijn en blijven geregistreerd in het register van oorsprong. 
  • Inschrijvingen die het zeeschip bezwaren, kunnen enkel worden genomen in het register van oorsprong. 
  • Het register waar de rompbevrachting wordt geregistreerd, verwijst naar het register van oorsprong. 
  • Tijdens de rompbevrachting moet het zeeschip de vlag voeren van de staat waar de rompbevrachting is geregistreerd en heeft het een document aan boord dat het recht op die vlag bewijst. De overheid van die staat moet dat document afleveren.  
  • De ontbinding van de rompbevrachtingsovereenkomst, wat de oorzaak ook is, stelt van rechtswege een einde aan de registratie van de rompbevrachting. 

Hoe aanvraag indienen? 

Stappenplan aanvraag: 

 1. De eigenaar vult het aanvraagformulier in: formulier 94 
 2. Voeg de nodige documenten toe. 
  De lijst met de noodzakelijke stukken vindt u hier
 3. Onderteken het aanvraagformulier en bezorg twee origineel ondertekende exemplaren aan het Belgisch Scheepsregister. 

Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar via e-mail voldoende. 

Als u de buitenlandse rompbevrachting beëindigt vóór de einddatum van de rompbevrachtingsovereenkomst, moet u daarvoor een aangifte (Formulier 94bis) indienen op het Belgisch Scheepsregister.