Ballastwaterverdrag

Nieuwe richtlijnen ballastwater vanaf 8 september 2017

 

Wat betekent dit voor u?

Op 8 september 2017 wordt in België het ballastwatermanagement verdrag van kracht. Tegen die datum moeten alle Belgische vaartuigen voldoen aan de specifieke eisen van het verdrag. Het verdrag heeft als doel de verspreiding van invasieve diersoorten - zoals bijvoorbeeld de Chinese wolhandkrab - via de lozingen van ballastwater tegen te gaan.

 

Op welke schepen is de conventie van toepassing?

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van het vaartuig, gebruik of uitbating.

Alle vaartuigen worden aan deze conventie onderworpen, dus ook vissersvaartuigen, pontons en pleziervaartuigen.

 

Uitzonderingen:

  • vaartuigen die de Belgische territoriale wateren niet verlaten
  • vaartuigen die niet zijn uitgerust met tanks voor ballastwater
  • marine schepen en overheidsvaartuigen
  • vaartuigen met ballastwater in verzegelde tanks

 

Wat moet u doen om in regel te zijn?

 

  1. Een Waterballast Management Plan aan boord hebben. Dit plan moet goedgekeurd zijn door of namens de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  2. Een Waterballast Journaal bijhouden in elektronische vorm of als onderdeel van het scheepsjournaal in het Engels, Frans of Spaans.
  3. De bemanning moet vertrouwd zijn met de specifieke taken voor ballastwater.

 

Meer informatie?

FOD Mobiliteit en Vervoer

DG Scheepvaart

E-mail: bwmc@mobilit.fgov.be

 

Of bij uw beroepsorganisatie