Ballastwaterverdrag

Nieuwe richtlijnen ballastwater

 

Wat betekent dit voor u?

Sinds 8 september 2017 is in België het Ballastwatermanagementverdrag (Ballast Water Management Convention of BWMC) van kracht.  Alle Belgische vaartuigen moeten voldoen aan de specifieke eisen van dit verdrag. Het verdrag wil voorkomen/inperken dat  invasieve diersoorten - zoals bijvoorbeeld de Chinese wolhandkrab – zich via lozingen van ballastwater verspreiden.

 


Op welke schepen is het verdrag van toepassing?

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van het vaartuig, gebruik of uitbating.

Alle vaartuigen zijn aan het verdrag onderworpen, dus ook vissersvaartuigen, pontons en pleziervaartuigen.


Uitzonderingen: 

  • vaartuigen die de Belgische territoriale wateren niet verlaten
  • vaartuigen die niet zijn uitgerust met tanks voor ballastwater
  • marine schepen en overheidsvaartuigen
  • vaartuigen met ballastwater in verzegelde tanks

 

 

Wat moet u doen om in regel te zijn?

  1. Een Waterballast Management Plan aan boord hebben. Dit plan moet goedgekeurd zijn door of namens de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  2. Een Waterballast Journaal bijhouden in elektronische vorm of als onderdeel van het scheepsjournaal in het Engels, Frans of Spaans.
  3. De bemanning moet vertrouwd zijn met de specifieke taken voor ballastwater.


 

Meer informatie?

FOD Mobiliteit en Vervoer

DG Scheepvaart

E-mail: bwmc@mobilit.fgov.be

 

Of bij uw beroepsorganisatie