Wijzigingen van het KB van 30 april 2020 dat in werking treedt op 1 mei 2020