Verificatie van Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

datum: di, 28/11/2017

Verificatie van Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

 

De werkwijze laat toe dat de betrokken zeevarende, ondernemingen of administraties van een ander land de echtheid en geldigheid van Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen mogen raadplegen.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. per E-mail aan de STCW-cel (via een formulier van de IMO)
  2. per brief (download het formulier  EN_forms_Certificate Verification (DOCX, 27.15 KB).  Stuur vervolgens het ingevulde formulier per post en u krijgt via dezelfde weg van ons een antwoord.
  3. Online (alleen voor geregistreerde gebruikers).  Toelating wordt alleen verleend wanneer een wettelijke basis aanwezig is.  Een aanvraag voor toegang tot de on-line-tool gelieve u te sturen naar onderstaand adres.  Gelieve mee te delen om welke redenen u toegang wenst te verkrijgen.

 

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart,

Certificatie Zeevarenden

Dienst Schepenbeheer Antwerpen,

Posthoflei 5,  B - 2600 Berchem (BELGIE)

Tel + 32 (0)3 286 68 90             E-mail: stcw95@mobilit.fgov.be

 

Verification of Belgian Certificates of Competence and Certificates of Proficiency:

 

The procedure allows the seafarer concerned, companies or administrations of other countries to verify the authenticity and validity of Belgian certificates of competence and certificates of proficiency.

Three possibilities exist:

  1. via e-mail to the STCW department (via the form on the IMO website).
  2. via letter to the STCW department (download the form  EN_forms_Certificate Verification Request (DOCX, 27.15 KB) or
  3. on-line (only for registered users).  Access may be granted only if a legal ground is proven.  Applications have to be send to the address mentioned here-under.  Please mention the reasons for your request.

 

FPS Mobility and Transport – DG Shipping,

Certification seafarers

Dienst Schepenbeheer Antwerpen,

Posthoflei 5,  B - 2600 Berchem (BELGIUM)

Tel + 32 (0)3 286 68 93             E-mail: stcw95@mobilit.fgov.be