Studie van de effecten op het milieu met betrekking tot geluidshinder - Hoofdstuk twee verslag