Mededeling van de Commissie Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19

datum: ma, 23/03/2020