Gebruik van de EUR-LEX website

datum: vr, 27/11/2015

 

A Om bijvoorbeeld de Verordening (EU) No965/2012 te vinden:

 

 1. ga naar http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl
 2. in het veld "Zoeken", vul het jaartal in (in ons voorbeeld:2012) en het referentienummer (in ons voorbeeld: 965); in ons voorbeeld, aanvinken “Verordening”
 3. klik op het teken “›” om de zoekopdracht te starten of toets “ENTER”

 

B In de lijst van de documenten die verschijnt, is degene die ons interesseert:

 

32012R0965: Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad

 1. In EUR-Lex, klik op de titel van de Verordening
 2. op de nieuwe pagina die verschijnt, ziet u de versies HTML, PDF en "Publicatieblad" verschijnen in de verschillende talen van de initiële versie van de verordening. Deze versie is over het algemeen niet bijgewerkt.

 

C Om de laatste geconsolideerde versie te verkrijgen:

 

 1. klik op het tabblad "Alles"
 2. scroll naar "Gerelateerde documenten"
 3. dan komt u op de geschiedenis van de opeenvolgende wijzigingen van deze Verordening.
 4. u kunt nu klikken op de laatste van “Alle geconsolideerde versies” bijvoorbeeld 14/05/2015. Dit nummer komt overeen met de consolidatiedatum.

 

D. Nota

 

U zou nu normaal de laatste versie moeten hebben. Toch is het niet altijd zo. Om u te verzekeren:

 1. In de web pagina met “Gerelateerde documenten”, verifieer onderaan de rubriek "Gewijzigd bij:" wat de datum is van de laatste wijziging: bijvoorbeeld : "gewijzigd door 32015R0640 vervanging bijlage III vanaf: 2015-05-14";
 2. als de twee data niet zouden samenvallen, betekent dit dat de laatste geconsolideerde versie de laatste wijziging nog niet in rekening heeft gebracht;
 3. klik op de link naar de wijzigingsverordening (in ons voorbeeld, op 32015R0640) om kennis van deze wijzigingen alleen te nemen.

 

E Opgelet

 

Als de verordening zonet gewijzigd werd, is er een termijn tussen de publicatie op "Publicatieblad" en het in rekening brengen van deze wijziging door de site EUR-Lex. In dit geval, rekening houden met het Publicatieblad van de Europese Unie.

Wegens de overgangsbepalingen en de uitstelmogelijkheden welke soms gekozen worden door de lidstaten is de publicatiedatum niet noodzakelijk de uitvoeringdatum. Als de Verordening de uitstelmogelijkheid laat aan de lidstaten, gelieve de raad te vragen van het DGLV om de data te kennen van het in praktijk brengen in België.