Formulier 99 - Doorhaling van teboekstelling van binnenschip in het Belgisch register der binnenschepen