Formulier 96 - Doorhaling van inschrijving in het Belgisch rompbevrachtingsregister van buitenlands zeeschip