Formulier 94bis - Beëindiging van buitenlandse rompbevrachting van Belgisch zeeschip