Aanvraag voor registratie zeevarende en Belgisch zeemansboek