Aanbeveling gericht aan het directoraat-generaal Luchtvaart (30 januari 2020)

datum: vr, 06/03/2020

 

Aanbeveling gericht aan het directoraat-generaal Luchtvaart (30 januari 2020): “Raadpleging over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen”

 

Downloaden: