KB van 21 november 2005 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen.