MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN, UITTREKSELS UIT HET REPERTORIUM VAN DE DIV

Datum