Bewijs hoofdelijke borgstelling (oorspronkelijk bedrag - verhoging)