Bewijs hoofdelijke borgstelling (afneming - vermindering - opzegging)