20 FEBRUARI 2012. — Ministeriële omzendbrief betreffende de certificering van reproducties van kentekenplaten

Datum