Publicaties

Spoorvisie 2040 - Het spoor: ruggengraat van de mobiliteit in België

Spoorvisie 2040 - Het spoor: ruggengraat van de mobiliteit in België.

 

Onderzoek voorafgaand aan een overlegd en geïntegreerd mobiliteitsplan

 Onderzoek voorafgaand aan een overlegd en geïntegreerd mobiliteitsplan - SYNTHESENOTA (PDF, 914.47 KB)

 

Elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of het gebruik van andere duurzamere vervoerswijzen om de dieseltractie te vervangen

 Studie (PDF, 4.67 MB)

 

Visie van de Federale Overheid inzake Mobiliteit in België

 adl_vision_federale_de_la_mobilite_synthese_nl.pdf (PDF, 1 MB)

 

Een horizon voor het spoor - Toepassingsmodaliteiten van het 4e Europese Spoorwegpakket in België.

  l3_rail4bel_v2.2_nl.pdf (PDF, 19.49 MB)

 

 

Wegvervoer

Meerjarenverslag

Meerjarenverslag van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid maakte een overzicht van verschillende jaren aan vernieuwende projecten. Het vertrek van Jean-Paul Gailly, directeur-generaal gedurende 11 jaar, vormt sz uitgelezen gelegenheid voor een retrospectieve evaluatie: dat van een administratie die resoluut klant -en gebruikersgericht is. De "passie voor dienstverlening" is de leidraad van een groot aantal moderniseringsprojecten.