Publicaties

Onderzoek voorafgaand aan een overlegd en geïntegreerd mobiliteitsplan

 Onderzoek voorafgaand aan een overlegd en geïntegreerd mobiliteitsplan - SYNTHESENOTA (PDF, 914.47 KB)

 

Visie van de Federale Overheid inzake Mobiliteit in België

 adl_vision_federale_de_la_mobilite_synthese_nl.pdf (PDF, 1 MB)

 

Een horizon voor het spoor - Toepassingsmodaliteiten van het 4e Europese Spoorwegpakket in België.

  l3_rail4bel_v2.2_nl.pdf (PDF, 19.49 MB)

 

 

Wegvervoer

Meerjarenverslag

Meerjarenverslag van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid maakte een overzicht van verschillende jaren aan vernieuwende projecten. Het vertrek van Jean-Paul Gailly, directeur-generaal gedurende 11 jaar, vormt sz uitgelezen gelegenheid voor een retrospectieve evaluatie: dat van een administratie die resoluut klant -en gebruikersgericht is. De "passie voor dienstverlening" is de leidraad van een groot aantal moderniseringsprojecten.