Ik verplaats me met mijn eigen vervoersmiddelen

Naar: Ik verplaats me met ...

 

Wat als ik tijdens mijn verplaatsing een stedenbouwkundig probleem vaststel? Met wie moet ik contact opnemen? Hoe kan ik mijn reisweg voorbereiden en de obstakels kennen?

Als u een obstakel op de openbare weg vaststelt, raden we u aan contact op te nemen met de betrokken gemeente of, als het om een gewestweg gaat, met het betrokken Gewest. 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u ook gebruikmaken van de "Fix My Street"-applicatie of van de website https://fixmystreet.brussels/ om een stedenbouwkundig incident te melden. Deze applicatie werd door het Brussels Gewest ingevoerd. 

 

Weet ook dat er in sommige steden participatietoepassingen voor de toegankelijkheid van PBM opgang maken, zowel in openbare gebouwen als op de openbare weg (wegen en trottoirs). Deze kunnen obstakels in real time signaleren of kunnen u informeren over de obstakels die u zult moeten overwinnen om toegang te krijgen tot een specifieke plaats. We raden u aan om u hierover te informeren. 

 

Mag ik met mijn rolstoel op de rijbaan rijden? Welke regels moet ik volgen?

Manuele rolstoelen, elektrische rolstoelen en elektrische scooters voor personen met beperkte mobiliteit zijn niet-gemotoriseerde of gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (de door de constructie bepaalde maximumsnelheid moet echter beperkt zijn tot 18 km/ uur). De regels die van toepassing zijn op de gebruikers van voortbewegingstoestellen zijn de volgende: wanneer ze zich niet sneller dan stapvoets verplaatsen, worden ze gelijkgesteld met voetgangers en wanneer ze zich sneller dan stapvoets verplaatsen, worden ze gelijkgesteld met fietsers (artikel 2.15.2 van het Verkeersreglement en artikel 7bis). 

 

Voortbewegingstoestellen die niet in gebruik zijn, mogen buiten de rijbaan (bijvoorbeeld op een trottoir) worden geplaatst. Dit mag echter enkel als dit andere weggebruikers niet hindert of in gevaar brengt.