Ik verplaats me met de tram/bus/metro

Naar: Ik verplaats me met ...

 

Hoe achterhalen welke stations en halteplaatsen toegankelijk zijn? Wat zijn de specifieke inrichtingen? Hoe kan ik vóór mijn reis op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen?

 

Kan ik bijstand krijgen? Aan wie moet ik bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

 

Mag ik mijn hulpdier meenemen?

 

Kunnen ik (of mijn begeleider) kortingen krijgen? Hoe moet ik ze aanvragen?

 

Wat moet ik doen bij problemen tijdens mijn verplaatsing? Met wie moet ik contact opnemen?

 


 

Tram/bus/metro: Hoe achterhalen welke stations en halteplaatsen toegankelijk zijn? Wat zijn de specifieke inrichtingen? Hoe kan ik vóór mijn reis op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen?

Voor het Brussels Gewest (MIVB):  De MIVB heeft specifieke inrichtingen aangebracht: contactzuilen, toegankelijke kaartjesautomaten, podotactiele grondmarkeringen, trams met lage instap, bussen met oprijplaat en een gereserveerde zone met oproeptoets,... u kunt hier meer over lezen in hun PBM-brochure. Bovendien vindt u op hun website een plan van de stations met liften en, voor bepaalde buslijnen, de toegankelijkheid per halte Accessibus. Mocht u nog vragen hebben over de toegankelijkheid van een station, aarzel dan niet hun website te raadplegen site of bel hen op het nummer 02/515.23.65

 

Voor het Waalse Gewest (TEC): De meeste bussen zijn uitgerust met een mobiele oprijplaat die toegang biedt aan rolstoelgebruikers, en met een aan hen voorbehouden plaats aan boord van de bus, ... De toegankelijkheid van de haltes en stations kan worden geraadpleegd via een opzoeking op naam van de halte of lijn. Een pictogram (ofwel conforme halte, ofwel toegankelijke halte) is afgebeeld naast de desbetreffende halte. Indien geen enkele van deze pictogrammen op de pagina staat, dan is de toegankelijkheid van de halte niet gegarandeerd. Meer informatie over de toegankelijkheid op de website van de TEC of in hun brochure. U kunt ook bellen naar de “Espaces TEC” van de TEC om de toegankelijkheid van de haltes te kennen (Waals Brabant: 010/23 53 53 – Charleroi: 071/23.41.15 – Luik Verviers: 04/361.94.44 – Henegouwen: 065/38.88.15  - Namen Luxemburg  081/25.35.55). Met deze voorzorgsmaatregelen, is reservatie niet nodig.

 

Voor het Vlaamse Gewest (De Lijn): De meeste voertuigen van De Lijn zijn rolstoeltoegankelijk. Bij de bussen is 95% uitgerust met een lage vloer, een oprijplaat en een rolstoelplaats. Toegankelijke trams zorgen voor 70 % van de dienstverlening op de sporen. De toegankelijkheidsstatus van de haltes is raadpleegbaar bij de voorbereiding van rit op de website De Lijn. Om de status van de halte(s) te zien selecteer je het symbool voor motorische beperking of visuele beperking. In alle reisinfotoepassingen (routeplanner, dienstregelingen, realtime doorkomsten aan een halte) wordt vervolgens de toegankelijkheidsstatus van de halte weergegeven met een symbool. Verdere info is terug te vinden op de toegankelijkheidspagina van de website van De Lijn.

 

Voor de locaties die niet door regelmatige verbindingen worden bediend, kan er een beroep worden gedaan op Belbus. Merk op dat rolstoelgebruikers die bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zijn ingeschreven en die in Vlaanderen wonen, een belbushalte voor hun deur mogen vragen. 
Meer informatie over de toegankelijkheid van de lijnen van De Lijn op hun website of in hun brochure.

 

U vindt ook meer info voor het Brussels Gewest en voor het Vlaamse Gewest op de website https://meermobiel.be/info-bus voor de bussen, trams en premetro  https://meermobiel.be/info-tram-en-premetro.

 

Naar boven

 

Tram/bus/metro: Kan ik bijstand krijgen? Aan wie moet ik bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

Tram/bus en metro zijn gewestelijke bevoegdheden. Het onderstaande wordt alleen ter informatie meegedeeld, wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met de vervoerder.

 

Voor het Brussels Gewest (MIVB) is tussen 7u en 22u bijstand beschikbaar in de metro om de ruimte tussen het perron en het metrostel te helpen overbruggen. Reserveren is niet verplicht, de MIVB verbindt zich ertoe om binnen het uur volgend op de aanvraag tussen te komen. Meer informatie: 02/515.23.65 of Bijstand in de stations.

 


Voor het Waalse Gewest (TEC): Aan de aangepaste halteplaatsen van de regelmatige verbindingen, hebben de PBM op autonome wijze toegang tot het voertuig. Bijstand door de bestuurder is toegestaan, in zoverre de veiligheidsomstandigheden het toelaten. Bijzonder vervoer kan ter beschikking worden gesteld (meer informatie, zie vraag “Ik verplaats me met aangepast vervoer”). Meer informatie op de website van de TEC.

 

Voor het Vlaamse Gewest (De Lijn):  Rolstoelgebruikers kunnen op basis van de toegankelijkheidsstatus van de haltes op website nagaan of ze autonoom de verplaatsing kunnen maken. Sommige lijnen zijn “Meer Mobiele Lijn (MML)”. Op een Meer Mobiele Lijn (MML) moet een rolstoelrit niet vooraf worden gereserveerd. Op een MML worden enkel toegankelijke voertuigen ingezet en heeft meer dan de helft van de haltes een toegankelijkheidsstatus. Meer info op de website De Lijn. Op de andere lijnen wordt een rolstoeltoegankelijke rit 1 dag voor de verplaatsing gereserveerd. Meer info op de website.

 

Naar boven

 

Tram/bus/metro: Mag ik mijn hulpdier meenemen?

Ja, hulphonden rijden gratis mee. Overal geldt dat u zijn opleidingsattest in geval van controle moet kunnen voorleggen. En de hond mag uiteraard ook geen overlast voor andere reizigers veroorzaken.

 

Naar boven

 

Tram/bus/metro: kunnen ik (of mijn begeleider) kortingen krijgen? Hoe moet ik ze aanvragen?

Slechtzienden (permanente invaliditeit van ten minste 90%) of blinden kunnen de “nationale verminderingskaart” op het openbaar vervoer aanvragen. Met deze kaart kunnen ze gratis reizen met de nationale treinen (in 2de klasse), met de tram, de bus en op de internationale treinen tot aan de grens.  Meer informatie over deze kaart en hoe je ze kan verkrijgen op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Opgelet, om er bij de MIVB van te genieten, moet je je aanmelden bij een Bootik waar een vrijkaart op de Mobib-kaart zal worden opgeladen.

 

De MIVB, de TEC en De Lijn bieden ook andere kortingen aan die niet rechtstreeks verband houden met de handicap, zoals de kortingen voor de begunstigden van een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg, waarvan ook bepaalde personen met een handicap kunnen genieten. De kaart verhoogde tegemoetkoming moet bij de NMBS worden aangevraagd. Meer informatie op hun website. Win ook informatie in bij uw mutualiteit, bij de MIVB, de TEC of bij De Lijn.

 

Indien u in het Vlaamse Gewest woont en uw handicap wordt erkend door de bevoegde instanties, dan biedt  De Lijn u een gratis Buzzy Pazz of Omnipas-abonnement aan dat op een MOBIB-kaart wordt gezet  De kaart zelf kost 5 euro (administratiekosten), en blijft 5 jaar geldig. Heb je recht op een gratis abonnement, dan ontvang je een brief met de uitnodiging om je MOBIB-kaart met gratis abonnement aan te vragen (link).

 

Merk op dat de dienst “PHARE” voor het Brussels Gewest bepaalde tussenkomsten toekent voor verplaatsingskosten als deze verband houden met het werk, met een opleiding of een vrijwilligersactiviteit en er door de handicap bijkomende kosten moeten worden gemaakt. Meer informatie op hun website.

 

Begeleider: De NMBS levert een kaart kosteloze begeleider af die geldig is bij de 3 openbare vervoersmaatschappijen en die u toelaat om uw begeleider gratis te laten meereizen. Opgelet: voor de MIVB moet deze kaart op de Mobib-kaart worden opgeladen, informeer u hierover in Bootik. Meer informatie over de kaart kosteloze begeleider op de website van de NMBS of door te bellen naar de NMBS op het nummer 02/528 28 28.

 

Naar boven

 

Tram/bus/metro: Wat moet ik doen bij problemen tijdens mijn verplaatsing? Met wie moet ik contact opnemen?

 

Als u een probleem ondervond of als u klacht wil indienen, moet u eerst de verantwoordelijke vervoerder aanspreken, u kunt dit doen via de onderstaande aanspreekpunten.

 

Voor het Brussels Gewest (MIVB): Neem eerst contact op met de MIVB. Contacten MIVB. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u een beroep doen op de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgerichte ombudsdienst. De door de regering aangestelde ombudsman is onafhankelijk. Meer informatie over de ombudsman en de voorwaarden om er een beroep op te doen.

 

Voor het Waalse Gewest (TEC): Bij een probleem aan de haltes of in de bus, kunt u altijd contact opnemen met de “Espaces TEC” van de TEC: (TEC Waals Brabant: 010/23 53 53 – TEC Charleroi: 071/23.41.15 – TEC Luik Verviers: 04/361.94.44 – TEC Henegouwen: 065/38.88.15  - TEC Namen Luxemburg  081/25.35.55). De nummers staan vermeld op de halteplaatsen. Ieder incident kan via de bovenstaande nummers worden gemeld. De klachten moeten eerst bij de TEC worden ingediend, bij voorkeur schriftelijk, aan de hand van dit formulier, of per brief. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u een beroep doen op de ombudsdienst van het Waalse Gewest. De door de regering aangestelde ombudsman is onafhankelijk. Contact en informatie over de ombudsman

 

Voor het Vlaamse Gewest (De Lijn): Voor vragen, meldingen kan je contact opnemen met de klantendienst. Heb je een dringende vraag of melding, dan kan je terecht bij De LijnInfo op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut). Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u een beroep doen op de door het Vlaamse Gewest opgerichte ombudsdienst. De door de regering aangestelde ombudsman is onafhankelijk. Meer informatie over de ombudsman en het formulier om een klacht in te dienen.

 

Voor de drie Gewesten
Voor de drie gewesten geldt dat als de klacht verband houdt met discriminatie, u ook contact kunt opnemen met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum op het nummer 0800/12 800 of op 02/212.30.00 of door een mail te sturen naar info@unia.be.

 

Naar boven