Ik verplaats me met aangepast vervoer

Naar: Ik verplaats me met ...

 

 

Wat is aangepast vervoer?

 

Hoe aangepast vervoer vinden in mijn buurt? Tegen welke prijs en volgens welke dienstregelingen?

 

Welke maatregelen moet ik voor mijn vertrek nemen?

 

Wat houdt de bijstand juist in? Kan ik worden begeleid en moet mijn begeleider de rit betalen?

 

Mag ik mijn hulpdier meenemen?

 

Wetgeving

 


 

Aangepast vervoer - wat is aangepast vervoer?

Dit is specifiek vervoer dat is voorbehouden aan ofwel PBM ofwel aan personen met een handicap die een dienst van vervoer van deur tot deur op reservatie biedt . Ze zijn aangepast aan de bijzondere noden van deze personen. Naast hun traditionele lijnen, bieden de MIVB (Taxibus – voorbehouden aan gehandicapte personen) en de TEC deze dienst aan. In Vlaanderen is er een aanbodOpenbaar Aangepast vervoer(OAV). Voor dit vervoer gelden de vastgelegde maximumtarieven van het compensatiedecreet. Net als de gemeenten, de mutualiteiten en het Rode Kruis stellen ook private ondernemingen aangepast vervoer ter beschikking. 

 

Naar boven

 

Aangepast vervoer- hoe aangepast vervoer vinden in mijn buurt? Tegen welke prijs en volgens welke dienstregelingen?

Wie kan me helpen om het vervoersmiddel te vinden dat bij me past?

Personen die in het Vlaamse Gewest zijn gedomicilieerd, kunnen contact opnemen met de MAV (Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer)die u zal helpen om de beste oplossing voor uw verplaatsing te vinden volgens de kosten, dienstregelingen en uw noden. Deze mobiliteitscentrale biedt verschillende voordelen aan en zal u alle noodzakelijke inlichtingen verstrekken.

 

Voor personen die zich in Vlaanderen of Brussel willen verplaatsen, biedt de website "meermobiel.be” zoekmethoden aan om het vervoersmiddel te vinden dat naargelang van uw reisweg en uw noden, het meest geschikt is. De dienst “Phare” lijst een groot deel van de mogelijkheden inzake aangepast vervoer voor het Brussels Gewest op (lijst aangepast vervoer). U kunt hen bereiken op het nummer 02 800 82 03.

 

Tot slot, bepaalde gemeenten centraliseren hun vervoersaanbod en kunnen u de weg wijzen naar de beste oplossing. Neem contact op met uw gemeente.

 

Welke aangepaste vervoeren zijn er? Tegen welke prijs?

Voor de prijzen en dienstregelingen, kunt u zelf rechtstreeks informatie inwinnen:

Bij de MAV (zie hierboven)

Bij de MIVB en de TEC die in hun respectieve vervoersgebieden, mits reservatie en onder bepaalde voorwaarden, specifiek vervoer aanbieden voor de PBM of voor de gehandicapte personen (Minibus TEC: informatie over de dienstregelingen en de zones die worden bediend, vindt u hier. Taxibus MIVB: Het gaat om een collectief vervoer voorbehouden aan personen die door een erkende instantie als gehandicapte zijn erkend. Deze dienst is beschikbaar tijdens de week en op zaterdag. Meer informatie op https://taxibus.stib-mivb.be/of op het nummer 02/515 23 65)

Bij de gemeenten, de mutualiteiten en het Rode Kruis die zelf ook aangepast vervoer voor PBM organiseren. 

Bij private ondernemingen

Bij de taxibedrijven die over aangepaste voertuigen beschikken

 

Tot slot, zijn er de Minder Mobielen Centrales die een netwerk van vrijwilligers vormen in het raam van het vervoer van PBM, onder bepaalde voorwaarden. Als u er meer over wil weten, moet u contact opnemen met uw gemeente.

 

De prijzen variëren naargelang van het gekozen vervoer. Merk op dat in Vlaanderen het compensatiedecreet de prijzen voor dit type vervoer plafonneert. Meer informatie op de website meermobiel.

 

Voor bepaald aangepast private vervoer en onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van dienstencheques. Ontdek er meer over. Voor het Waalse Gewest: www.wallonie-titres-services.be– Voor het Vlaamse Gewest: http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/  – Voor het Brussels Gewest: http://www.dienstencheque.brussels/?_ga=2.16896761.155990068.1539094561-484803661.1531401510

 

Naar boven

 

Aangepast vervoer - Welke maatregelen moet ik voor mijn vertrek nemen?

De voorwaarden (dienstregelingen, tarieven, bediende zones) verschillen naargelang van het gekozen aangepast vervoer. Kies het aangepast vervoer dat u schikt en neem vervolgens contact met hen op om het gewenste tijdstip en de verplaatsing te reserveren. Let erop u te informeren over de prijzen en deel de specifieke noden die u mogelijk heeft, mee. 

 

Aarzel niet om informatie in te winnen via uw gemeente, de MAV of de website meermobiel.be.

 

Naar boven

 

Aangepast vervoer  – Wat houdt de bijstand juist in? Kan ik worden begeleid en moet mijn begeleider de rit betalen?

Alles hangt af van de maatschappij die het aangepast vervoer organiseert. Kom er meer over te weten op het moment van uw reservatie door uw noden te vermelden om te weten of de vervoerder u de nodige bijstand zal kunnen verstrekken. Als u begeleiding wenst, vermeld dit dan bij de reservatie en vraag of uw begeleider moet betalen. 

 

Merk op dat in het aangepast vervoer van de TEC, een persoon u kosteloos mag begeleiden als u in het bezit bent van een kaart “kosteloze begeleider” uitgereikt door de NMBS, of van het bijstandsattest afgegeven door AVIQ (meer informatie Aviq : 0800/16.061).

 

Naar boven

 

Aangepast vervoer - Mag ik mijn hulpdier meenemen?

Ja, de diensten voor aangepast vervoer moeten hulphonden toelaten. Uit beleefdheid kunt u dit meedelen op het moment van reservatie. Bij problemen met het aanvaarden van uw hulphond, kunt u contact opnemen met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum op het nummer 02/212.30.00.

 

Naar boven

 

Aangepast vervoer - Wetgeving

Momenteel bestaat er geen enkele opleiding, vergunning of toelating voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit (PBM). De vervoersoperatoren zijn echter verplicht om de geldende wetgeving op taxi's (passagiersvervoer) na te leven.

 

Naar boven