Parkeerkaart

Naar: Ik heb vragen over ...

 

 

Wie mag een parkeerkaart voor personen met een handicap hebben? Hoe deze kaart aanvragen?

 

Waar is de parkeerkaart voor personen met een handicap geldig?

 

Hoe kan ik een parkeerplaats voor personen met een handicap reserveren?

 

Wat moet ik doen als een voertuig illegaal geparkeerd is op een parkeerplaats die is voorbehouden aan personen met een handicap?

 

 


 

 

Wie mag een parkeerkaart voor personen met een handicap hebben? Hoe deze kaart aanvragen?

Alle informatie in verband met de parkeerkaart vindt u terug in de brochure van de FOD Sociale Zekerheid. De parkeerkaart voor personen met een handicap kan worden aangevraagd bij de FOD Sociale Zekerheid, via hun online tool My Handicap. 

 

Naar boven

 

 

Waar is de parkeerkaart voor personen met een handicap geldig?

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u parkeren op voorbehouden plaatsen (Verkeersbord P pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt).

 

De kosteloosheid van de parkeerplaatsen hangt af van de gemeenten: het is raadzaam om bij hen of bij de parkingbeheerder (als het om een private parking gaat) informatie in te winnen om de geldende regels te kennen.

 

De kaart kan ook in het buitenland worden gebruikt, maar het is raadzaam om u te informeren over de regels die in dat land gelden. Meer informatie voor de andere Europese landen vindt u hier. De kaart is persoonlijk en mag enkel worden gebruikt als de houder zich (als bestuurder of passagier) aan boord van het voertuig bevindt.

 

De kaarten worden niet toegekend aan maatschappijen voor aangepast vervoer: de voertuigen van deze maatschappijen mogen dus enkel parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen als een gehandicapte persoon in het desbetreffende voertuig aanwezig is met zijn kaart.

 

Meer informatie: brochure van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Naar boven

 

 

Hoe kan ik een parkeerplaats voor personen met een handicap reserveren?

Als u de aanleg van een parkeerplaats voor gehandicapte personen in de buurt van uw woonplaats wenst, moet u hierover inlichtingen inwinnen bij uw gemeente. Naargelang van het geval is het de gemeente (voor haar openbare wegen) of het gewest (voor de openbare wegen die het beheert) die toestemming geeft voor de aanleg van een parkeerplaats, maar in alle gevallen wordt de politie geraadpleegd en is het de dienst openbare werken van de gemeente die de parkeerplaats fysiek creëert.

 

Deze plaatsen zijn nooit privaat, dus een andere persoon die over een parkeerkaart beschikt, kan deze de parkeerplaats ook gebruiken.

 

De gemeenten kunnen u ook informeren over de parkeerplaatsen voor gehandicapte personen die op hun grondgebied beschikbaar zijn en over de toewijzingsregels van deze parkeerplaatsen.

 

Er bestaan ook gewestelijke voorschriften voor de toegankelijkheid van openbare plaatsen en dus ook voor parkeerplaatsen in openbare plaatsen:

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Règlement régional d’urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.

Voor het Vlaams Gewest : http://www.toegankelijkgebouw.be/Regelgeving/tabid/71/Default.aspx

Voor het Waals Gewest : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/codt/GRU-coordination-officieuse_final.pdf

 

Naar boven

 

 

Wat moet ik doen als een voertuig illegaal geparkeerd is op een parkeerplaats die is voorbehouden aan personen met een handicap?

U moet de politie bellen. In geval van overtreding kan de politie een proces-verbaal opstellen.

 

In voorkomend geval kan ze het voertuig ook laten wegslepen (art. 4.4. van het Verkeersreglement).

 

Naar boven