Klachten

Naar: Ik heb vragen over ...

 

 

Tram/bus/metro: Wat moet ik doen bij problemen tijdens mijn verplaatsing? Met wie moet ik contact opnemen?

 

Trein - Hoe kan ik klacht indienen bij een probleem tijdens mijn reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)?

 

Autocar - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

 

Vliegtuig - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

 

Schip - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

 

 


 

 

Tram/bus/metro: Wat moet ik doen bij problemen tijdens mijn verplaatsing? Met wie moet ik contact opnemen?

Als u een probleem ondervond of als u klacht wil indienen, moet u eerst de verantwoordelijke vervoerder aanspreken, u kunt dit doen via de onderstaande aanspreekpunten.

 

Voor het Brussels Gewest (MIVB): Neem eerst contact op met de MIVB. Contacten MIVB. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u een beroep doen op de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgerichte ombudsdienst. De door de regering aangestelde ombudsman is onafhankelijk. Meer informatie over de ombudsman en de voorwaarden om er een beroep op te doen.

 

Voor het Waalse Gewest (TEC): Bij een probleem aan de haltes of in de bus, kunt u altijd contact opnemen met de “Espaces TEC” van de TEC: (TEC Waals Brabant: 010/23 53 53 – TEC Charleroi: 071/23.41.15 – TEC Luik Verviers: 04/361.94.44 – TEC Henegouwen: 065/38.88.15  - TEC Namen Luxemburg  081/25.35.55). De nummers staan vermeld op de halteplaatsen. Ieder incident kan via de bovenstaande nummers worden gemeld. De klachten moeten eerst bij de TEC worden ingediend, bij voorkeur schriftelijk, aan de hand van dit formulier, of per brief. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u een beroep doen op de ombudsdienst van het Waalse Gewest. De door de regering aangestelde ombudsman is onafhankelijk. Contact en informatie over de ombudsman.  

 

Voor het Vlaamse Gewest (De Lijn): Voor vragen, meldingen kan je contact opnemen met de klantendienst. Heb je een dringende vraag of melding, dan kan je terecht bij De LijnInfo op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut). Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u een beroep doen op de door het Vlaamse Gewest opgerichte ombudsdienst. De door de regering aangestelde ombudsman is onafhankelijk. Meer informatie over de ombudsman en het formulier om een klacht in te dienen.

 

Voor de drie Gewesten

Voor de drie gewesten geldt dat als de klacht verband houdt met discriminatie, u ook contact kunt opnemen met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum op het nummer 0800/12 800 of op 02/212.30.00 of door een mail te sturen naar info@unia.be.

 

Naar boven

 

 

 

Trein - Hoe kan ik klacht indienen bij een probleem tijdens mijn reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)?

Internationale trein

Voor reizen met vertrek uit België moet de klacht eerst worden ingediend bij de klantendienst van NMBS Europe (https://www.b-europe.com/NL/Contact). Als u niet tevreden bent met het antwoord, of u ontving geen antwoord binnen de maand, kunt u de tussenkomst van de ombudsman inroepen (indienen van een klacht bij de ombudsman), dit is een onafhankelijke instantie belast met de regeling van geschillen tussen de gebruikers en de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder, en/of klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (klachtenformulier FOD Mobiliteit en Vervoer). Deze instantie kan in het geval van een inbreuk een administratieve boete opleggen. Om een schadevergoeding te krijgen, moet u zich tot de gerechtelijke instanties richten. Als het vertrek in een ander EU-station was, kijk dan op deze link (https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2007_1371_national_... ) welke nationale instantie de klacht moet ontvangen.
 

Binnenlandse trein

U moet uw klacht eerst indienen bij de klantendienst van de NMBS (http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst.aspx). Als u niet tevreden bent met het antwoord, of u ontving geen antwoord binnen de maand, kunt u de tussenkomst van de ombudsman inroepen (indienen van een klacht bij de ombudsman), dit is een onafhankelijke instantie belast met de regeling van geschillen tussen de gebruikers en de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder, en/of klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (klachtenformulier FOD Mobiliteit en Vervoer). Deze instantie kan een administratieve boete opleggen in het geval van een inbreuk. Om een schadevergoeding te krijgen, moet u zich tot de gerechtelijke instanties richten.

 

U kunt ook altijd contact opnemen met het Europees Consumentencentrum op het nummer 02/542 33 46 of per e-mail op ECCNET-BE@ec.europa.eu voor bemiddeling of aanvraag tot terugbetaling, of, indien de klacht verband houdt met discriminatie, met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, op het nummer 0800/12 800 of per e-mail op info@unia.be.

 

Naar boven

 

 

 

Autocar - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

Dien uw klacht in bij de vervoerder (of de infrastructuurbeheerder). Bent u niet tevreden met zijn antwoord, dan kan u klacht indienen: 

wat betreft geregelde binnenlandse reizen: 

 

wat betreft geregelde buitenlandse reizen: 

 

Klachten in verband met ongeregeld vervoer kunnen enkel worden ingediend bij de vervoerder of bij de FOD Economie voor wat betreft pakketreizen.  

 

U kunt ook altijd contact opnemen met het Europees Consumentencentrum op het nummer 02/542 33 46 of per e-mail op ECCNET-BE@ec.europa.eu voor bemiddeling of aanvraag tot terugbetaling of indien de klacht verband houdt met discriminatie, met Unia, het Centrum voor Gelijke Kansen op het nummer 0800/12 800 of per e-mail op info@unia.be.

 

Naar boven

 

 

 

Vliegtuig - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

Dien uw klacht eerst in bij de luchtvaartmaatschappij of de luchthaven naar gelang het geval. Bent u niet tevreden met het antwoord dat u ontvangen heeft, dan kan u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hetzij via mail passenger.rights@mobilit.fgov.be. De FOD Mobiliteit en Vervoer moet toezien op de toepassing van de Europese verordening betreffende personen met beperkte mobiliteit bij het vertrek van, de doorreis via of de aankomst op een Belgische luchthaven. 

 

U kunt ook altijd contact opnemen met het Europees Consumentencentrum op het nummer 02/542 33 46 of per e-mail op ECCNET-BE@ec.europa.eu voor bemiddeling of aanvraag tot terugbetaling of indien de klacht verband houdt met discriminatie, met Unia, het Centrum voor Gelijke Kansen op het nummer 0800/12 800 of per e-mail op info@unia.be.

 

Naar boven

 

 

Schip - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

Dien uw klacht eerst in bij de vervoerder of de infrastructuurbeheerder volgens het geval. Bent u niet tevreden met het antwoord dat u ontvangen heeft, en gaat het om een klacht over een reis die uit een Belgische haven is vertrokken, dan kan u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer via waterborne.passengerrights@mobilit.fgov.be of 32 (0)2 277 33 93

 

U kunt ook altijd contact opnemen met het Europees Consumentencentrum op het nummer 02/542 33 46 of per e-mail op ECCNET-BE@ec.europa.eu voor bemiddeling of aanvraag tot terugbetaling of indien de klacht verband houdt met discriminatie, met Unia, het Centrum voor Gelijke Kansen op het nummer 0800/12 800 of per e-mail op info@unia.be 

 

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen betreffende deze FAQ’s, deel ze ons dan mee op ons e-mailadres contact.handicap@mobilit.fgov.be

 

Naar boven