Bijstand

Naar: Ik heb vragen over ...

 

 

Tram/bus/metro: Kan ik bijstand krijgen? Aan wie moet ik bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

 

Aangepast vervoer  – Wat houdt de bijstand juist in? Kan ik worden begeleid en moet mijn begeleider de rit betalen?

 

Trein - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

 

Trein - Waaruit bestaat de bijstand?

 

Autocar - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

 

Autocar - Waaruit bestaat de bijstand?  

 

Vliegtuig - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

 

Vliegtuig - Waaruit bestaat de bijstand?

 

Schip - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

 

Schip - Waaruit bestaat de bijstand? 

 

 


 

Tram/bus/metro: Kan ik bijstand krijgen? Aan wie moet ik bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

Tram/bus en metro zijn gewestelijke bevoegdheden. Het onderstaande wordt alleen ter informatie meegedeeld, wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met de vervoerder.

 

Voor het Brussels Gewest (MIVB) is tussen 7u en 22u bijstand beschikbaar in de metro om de ruimte tussen het perron en het metrostel te helpen overbruggen. Reserveren is niet verplicht, de MIVB verbindt zich ertoe om binnen het uur volgend op de aanvraag tussen te komen. Meer informatie: 02/515.23.65 of Bijstand in de stations.

 

Voor het Waalse Gewest (TEC): Aan de aangepaste halteplaatsen van de regelmatige verbindingen, hebben de PBM op autonome wijze toegang tot het voertuig. Bijstand door de bestuurder is toegestaan, in zoverre de veiligheidsomstandigheden het toelaten. Bijzonder vervoer kan ter beschikking worden gesteld (meer informatie op "Ik verplaats me met de tram/bus/metro"). Meer informatie op de website van de TEC.

 

Voor het Vlaamse Gewest (De Lijn):  Rolstoelgebruikers kunnen op basis van de toegankelijkheidsstatus van de haltes op website nagaan of ze autonoom de verplaatsing kunnen maken. Sommige lijnen zijn “Meer Mobiele Lijn (MML)”. Op een Meer Mobiele Lijn (MML) moet een rolstoelrit niet vooraf worden gereserveerd. Op een MML worden enkel toegankelijke voertuigen ingezet en heeft meer dan de helft van de haltes een toegankelijkheidsstatus. Meer info op de website De Lijn. Op de andere lijnen wordt een rolstoeltoegankelijke rit 1 dag voor de verplaatsing gereserveerd. Meer info op de website.

 

Naar boven

 

 

Aangepast vervoer  – Wat houdt de bijstand juist in? Kan ik worden begeleid en moet mijn begeleider de rit betalen?

Alles hangt af van de maatschappij die het aangepast vervoer organiseert. Kom er meer over te weten op het moment van uw reservatie door uw noden te vermelden om te weten of de vervoerder u de nodige bijstand zal kunnen verstrekken. Als u begeleiding wenst, vermeld dit dan bij de reservatie en vraag of uw begeleider moet betalen.

 

Merk op dat in het aangepast vervoer van de TEC, een persoon u kosteloos mag begeleiden als u in het bezit bent van een kaart “kosteloze begeleider” uitgereikt door de NMBS, of van het bijstandsattest afgegeven door AVIQ.

 

Naar boven

 

 

Trein - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

Internationale trein

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, zelfs al bent u geen persoon met een handicap, kunt u bijstand vragen.

 

Hoe? Bijstand moet ten minste 48 uur voor uw reis door uzelf of door uw reisbureau bij de vervoerder (spoorwegonderneming) worden aangevraagd. Bijstand kan telefonisch of via de website van de vervoerder worden aangevraagd. Hij brengt de aankomst-, vertrek- en transitstations op de hoogte van uw verzoek om bijstand. Wilt u er echter zeker van zijn dat uw aanvraag goed werd geregistreerd, dan kunt u altijd contact met hen opnemen! Zorg er ook voor dat u het schriftelijk bewijs van uw aanvraag altijd bij de hand heeft!

 

Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften: de vervoerder zal u om deze informatie vragen (zie hier een niet-limitatief voorbeeld van informatie die men u mogelijk zal vragen).

 

Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften en mag andere passagiers niet hinderen. 

 

Bijstand is gratis.

 

 Indien bijstand niet binnen de gestelde termijnen wordt aangevraagd, heeft de vervoerder of infrastructuurbeheerder geen enkele verplichting, maar hij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen. Kom tijdig naar het onthaalpunt, vergeet niet te vragen wanneer u er moet zijn en waar dit punt zich bevindt.

 

Binnenlandse trein:

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, ook al bent u geen persoon met een handicap, kunt u bijstand vragen.

 

Hoe? Bijstand moet u minstens 24u voor uw vertrek aanvragen voor alle treinen (met inbegrip van die vóór 6u30, na 21u, in het weekend en op feestdagen) en tot 3u voor vertrek voor een reis zonder aansluiting, die u maakt tussen 6u30 en 21u in bepaalde stations (meer informatie op de website van de NMBS) U kunt de bijstand telefonisch aanvragen op het nummer 02/528 28 28 of via het onlineformulier en u kunt een bevestiging per sms en/of per mail vragen. Vergeet de bijstand niet aan te vragen voor zowel het station van vertrek als dat van aankomst. Zorg er ook altijd voor dat u een schriftelijk bewijs van uw aanvraag bij de hand heeft!

 

Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften en vergeet niet dat bijstand in verhouding moet staan tot uw behoeften en andere passagiers niet mag hinderen. 

 

Bijstand is gratis

 

Indien bijstand niet binnen de gestelde termijnen wordt aangevraagd, heeft de vervoerder of infrastructuurbeheerder geen enkele verplichting, maar hij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen.

 

Op de dag van de reis meldt u zich 20 minuten vóór vertrek op het afgesproken ontmoetingspunt aan, in het bezit van uw vervoersbewijs.

 

Naar boven

 

 

Trein - Waaruit bestaat de bijstand?

Internationale trein

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis.

 

Bijstand moet u worden aangeboden in de infrastructuur van de vervoerder (stations) EN tijdens het vervoer. U wordt geholpen tijdens alle fasen van uw reis, daarin begrepen het onthaal op de aangegeven plaats, het inchecken en het begeleiden naar de veiligheidscontrole, het in- en uitstappen tijdens het vervoer (aankomst, vertrek en transit), het registreren, in- en uitladen van uw bagage (inclusief uw mobiliteitshulpmiddelen), en om eventuele aansluitingen te halen bij een transit en om zich naar de toiletten te begeven.

 

Wanneer u om bijstand vraagt, vraag dan aan de vervoerder naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand.

 

Wij herinneren u eraan dat de bijstand altijd in verhouding moet staan tot uw behoeften en de andere passagiers niet mag hinderen: hulp bij het shoppen of bij het eten komt niet in aanmerking.

 

Nadere informatie over wat de bijstand juist inhoudt,  vindt u in de bijlagen bij de Europese verordeningen (voor meer informatie zie: "Ik reis per trein").

 

 

Binnenlandse trein

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis.

 

Bijstand omvat hulp bij het aan en van boord gaan van de trein en bij het halen van uw aansluiting als u moet overstappen. Opgelet, bij een aansluiting is bijstand niet gegarandeerd als de tijdspanne om uw aansluiting te halen, minder dan 15 minuten bedraagt. Vraag bij uw bijstandsaanvraag naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand.

 

Bijkomende informatie over wat de bijstand juist inhoudt, is beschikbaar op de website van de NMBS.

 

Op de dag van uw reis moet u 20 minuten vóór vertrek op het afgesproken ontmoetingspunt aanwezig zijn, in het bezit van uw vervoersbewijs. Op de bestemming wordt de bijstandsbediende geacht u tot aan de uitgang van het station te begeleiden. De begeleiding tot aan een bushalte of tot aan een taxistandplaats behoort tot de vrije keuze van de bijstandsdienst naargelang van de afstand tussen het station en de bushalte of de taxistandplaats.

 

Naar boven

 

 

Autocar - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, zelfs al bent u geen persoon met een handicap , kunt u bijstand vragen voor reizen van meer dan 250 km. De Europese verordeningen voorzien niet in bijstand voor reizen korter dan 250 km.    

 

Hoe vraagt u bijstand aan? De bijstand moet ten minste 36 uur vóór uw reis door uzelf of door uw reisbureau worden aangevraagd bij de autocarmaatschappij.  Bijstand kan telefonisch of via de website van de autocarmaatschappij worden aangevraagd. De vervoerder (autocarmaatschappij) brengt de aankomst-, vertrek- en transitterminals op de hoogte van uw verzoek om bijstand.  Wilt u er echter zeker van zijn dat uw aanvraag goed geregistreerd werd, dan kunt u altijd contact met hen opnemen!  Zorg er ook voor dat u een schriftelijk bewijs van uw aanvraag altijd bij de hand heeft! 

 

 Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften: de vervoerder zal u om deze informatie vragen (niet-limitatief voorbeeld van informatie die waarschijnlijk van u zal worden gevraagd).  Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften en mag andere passagiers niet hinderen.   

 

 Bijstand is gratis.    

 

Indien bijstand niet binnen de gestelde termijnen wordt aangevraagd, heeft de vervoerder of infrastructuurbeheerder geen enkele verplichting, maar hij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen. Kom tijdig naar het vertrekpunt, vergeet niet te vragen wanneer u er moet zijn en op welke afgesproken plek.  

 

Naar boven

 

 

Autocar - Waaruit bestaat de bijstand?  

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis.   Bijstand moet u worden aangeboden in de infrastructuur van de vervoerder (autocarterminals) EN tijdens het vervoer.  U wordt geholpen in alle fasen van uw reis, daarin begrepen het onthaal op de aangegeven plaats, het in- en uitstappen tijdens het vervoer (aankomst, vertrek en transit), het in- en uitladen van uw bagage (inclusief uw mobiliteitshulpmiddelen) en hulp om naar de toiletten te gaan.

 

Wanneer u om bijstand vraagt, vraag dan aan de autocarmaatschappij naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand. 

 

Wij herinneren u eraan dat de bijstand altijd in verhouding moet staan tot uw behoeften en de andere passagiers niet mag hinderen: hulp bij het shoppen of bij het eten komt niet in aanmerking.  Nadere informatie over de inhoud van de bijstand vindt u in de bijlagen bij de Europese verordeningen (voor meer informatie zie "Reizen per autocar").

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, zelfs al bent u geen persoon met een handicap, kunt u bijstand vragen.  

 

Hoe? De bijstand moet ten minste 48 uur vóór uw reis door uzelf of door uw reisbureau worden aangevraagd bij de luchtvaartmaatschappij. Indien bijstand niet binnen de gestelde termijn wordt aangevraagd, heeft de luchtvaartmaatschappij of luchthaven geen enkele resultaatsverbintenis, maar zij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen. Bijstand kan telefonisch of via de website van de luchtvaartmaatschappij worden aangevraagd. De luchtvaartmaatschappij brengt de luchthavens van vertrek, aankomst en doorreis op de hoogte van uw verzoek om bijstand. Wilt u er echter zeker van zijn dat uw aanvraag goed geregistreerd werd, dan kunt u altijd contact met hen opnemen! Zorg er ook voor dat u een schriftelijk bewijs van uw aanvraag tot bijstand altijd bij de hand heeft!

 

Opgepast! De verlening van bijstand is volgens de Europese verordening enkel verplicht bij vertrek van, doorreis via of aankomst op een Europese luchthaven. U heeft ook recht op bijstand vanwege de luchtvaartmaatschappij bij vertrek uit een luchthaven die in een derde land is gevestigd, met bestemming Europa. Buiten dit kader, informeer u over de mogelijke bijstand bij de luchtvaartmaatschappij of in de luchthaven die buiten de EU is gelegen.

 

Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften: de luchtvaartmaatschappij zal u om deze informatie vragen (checklists zijn soms beschikbaar op de websites van de luchtvaartmaatschappijen) (niet-limitatief voorbeeld van informatie die waarschijnlijk van u zal worden gevraagd).

 

Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften en mag andere passagiers niet hinderen.  

 

Bijstand is gratis

 

Kom tijdig naar het onthaalpunt, vergeet niet te vragen wanneer u er moet zijn en waar dit punt zich bevindt. 

 

Enkel personen met beperkte mobiliteit genieten bijstand.

 

Hierdoor is het niet zeker dat de personen die de PBM vergezellen, deze in alle fases van de bijstand kunnen vergezellen.

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Waaruit bestaat de bijstand?  

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis. Bijstand moet u worden aangeboden in de infrastructuur van de vervoerder (luchthavens) EN aan boord van het vliegtuig. U wordt geholpen in alle fasen van uw reis, daarin begrepen het onthaal op de aangegeven plaats, het inchecken en het begeleiden naar de veiligheidscontrole, het in- en uitstappen van het vliegtuig, het registreren en ophalen van uw bagage (inclusief uw mobiliteitshulpmiddelen), bijstand om aansluitende vluchten te halen wanneer u op doorreis bent en hulp om naar de toiletten te gaan. Er wordt wel geen bijstand geboden bij het gebruik van de toiletten , bv. om u te tillen op het toilet.

 

Wanneer u om bijstand vraagt, vraag dan aan de luchtvaartmaatschappij naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand.

 

Wij herinneren u eraan dat de bijstand altijd in verhouding moet staan tot uw behoeften en de andere passagiers niet mag hinderen: hulp bij het shoppen of bij het eten komt niet in aanmerking. Nadere informatie over de inhoud van de bijstand vindt u in de bijlagen bij de Europese verordening (voor meer informatie zie "Reizen per vliegtuig"). 

 

Naar boven

 

 

Schip - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, zelfs al bent u geen persoon met een handicap, kunt u bijstand vragen.

 

Hoe? De bijstand moet ten minste 48 uur vóór uw reis door uzelf of door uw reisbureau worden aangevraagd bij de scheepvaartmaatschappij. Bijstand kan telefonisch of via de website van de vervoerder worden aangevraagd. Hij brengt de aankomst-, vertrek- en transithavens op de hoogte van uw verzoek om bijstand. Wilt u er echter zeker van zijn dat uw aanvraag goed geregistreerd werd, dan kunt u altijd contact met hen opnemen! Zorg er ook voor dat u een schriftelijk bewijs van uw aanvraag altijd bij de hand heeft!

 

Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften: de vervoerder zal u om deze informatie vragen (checklists zijn soms beschikbaar op de website van de vervoerder). (link naar een niet-limitatief voorbeeld van informatie die waarschijnlijk van u zal worden gevraagd). Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften en mag andere passagiers niet hinderen. Bijstand is gratis. Indien bijstand niet binnen de gestelde termijnen wordt aangevraagd, heeft de vervoerder of infrastructuurbeheerder geen enkele verplichting, maar hij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen.

 

Kom tijdig naar het onthaalpunt, vergeet niet te vragen wanneer u er moet zijn en waar dit punt zich bevindt. 

 

Naar boven

 

 

Schip - Waaruit bestaat de bijstand?  

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis. Bijstand moet u worden aangeboden in de infrastructuur van de vervoerder (havens) EN tijdens het vervoer. U wordt geholpen in alle fasen van uw reis, daarin begrepen het onthaal op de aangegeven plaats, het inchecken en het begeleiden naar de veiligheidscontrole, het in- en ontschepen tijdens het vervoer (aankomst, vertrek en transit), het registreren, in- en uitladen van uw bagage (inclusief uw mobiliteitshulpmiddelen).

 

Wanneer u om bijstand vraagt, vraag dan aan de scheepvaartmaatschappij naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand.

 

Wij herinneren u eraan dat de bijstand altijd in verhouding moet staan tot uw behoeften en de andere passagiers niet mag hinderen: hulp bij het shoppen of bij het eten komt niet in aanmerking. Nadere informatie over de inhoud van de bijstand vindt u in de bijlagen bij de Europese verordeningen (voor meer informatie zie: "Reizen per schip"). 

 

Naar boven