Begeleiding

Naar: Ik heb vragen over ...

 

 

Aangepast vervoer  – Wat houdt de bijstand juist in? Kan ik worden begeleid en moet mijn begeleider de rit betalen?

 

Trein - Moet/mag ik worden begeleid? Kan men dit eisen en in welke gevallen? Heeft mijn begeleider recht op een korting?

 

Autocar- Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?

 

Vliegtuig - Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

 

Schip- Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

 

 


 

Aangepast vervoer  – Wat houdt de bijstand juist in? Kan ik worden begeleid en moet mijn begeleider de rit betalen?

Alles hangt af van de maatschappij die het aangepast vervoer organiseert. Kom er meer over te weten op het moment van uw reservatie door uw noden te vermelden om te weten of de vervoerder u de nodige bijstand zal kunnen verstrekken. Als u begeleiding wenst, vermeld dit dan bij de reservatie en vraag of uw begeleider moet betalen.

 

Merk op dat in het aangepast vervoer van de TEC, een persoon u kosteloos mag begeleiden als u in het bezit bent van een kaart “kosteloze begeleider” uitgereikt door de NMBS, of van het bijstandsattest afgegeven door AVIQ.

 

Naar boven

 

 

Trein - Moet/mag ik worden begeleid? Kan men dit eisen en in welke gevallen? Heeft mijn begeleider recht op een korting?

Internationale trein

De vervoerder kan enkel eisen dat u begeleid wordt als dit het veiligheids- of toegankelijkheidsprobleem dat aan de grond ligt van zijn reservatie- of instapweigering, kan verhelpen. De vervoerder moet u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.  Op uw verzoek moet de vervoerder u binnen 5 werkdagen zijn redenen schriftelijk meedelen. In dat geval reist uw begeleider gratis.
In de overige gevallen geniet de begeleider korting en mag hij reizen tegen hetzelfde tarief als de PBM. Voor meer informatie kunt u terecht bij de vervoerder. 

 

Binnenlandse trein

U kiest zelf of u moet worden begeleid. De NMBS laat uw begeleider gratis reizen als u de kaart kosteloze begeleider heeft (meer informatie om deze kaart te verkrijgen, vindt u op de website van de NMBS). Uw geldig vervoersbewijs geldt dan ook voor de begeleider.

 

Naar boven

 

 

Autocar- Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

Indien een vervoerder weigert uw reservering te aanvaarden of u te laten instappen wegens uw handicap of beperkte mobiliteit om veiligheidseisen of omdat de infrastructuur van de vervoerder daartoe niet aangepast is, kan u zich laten vergezellen door een begeleidende passagier indien daardoor toegankelijkheidsproblemen kunnen worden overwonnen, en dit alleen voor reizen van meer dan 250 km.  In dat geval reist uw begeleider gratis.  In de overige gevallen betaalt hij het normale tarief voor zijn reis. 

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

De luchtvaartmaatschappij kan eisen dat u wordt begeleid door een andere persoon om veiligheidsredenen. Bijvoorbeeld: indien de luchtvaartmaatschappij acht dat u niet voor uzelf zorg kan dragen in geval van nood of evacuatie. De luchtvaartmaatschappij moet u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.   Indien u erom verzoekt, moet de luchtvaartmaatschappij u binnen 5 werkdagen haar redenen schriftelijk meedelen.  

 

U kan altijd vragen aan de luchtvaartmaatschappij of uw begeleider recht op een korting heeft. 


Bij instapweigering heeft u en uw begeleider recht op terugbetaling of op een andere vlucht. 

 

Naar boven

 

 

Schip- Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

De vervoerder kan eisen dat u begeleid wordt enkel indien dit het veiligheids- of toegankelijkheidsprobleem dat aan de grond ligt van zijn reservatie- of inschepingsweigering, kan verhelpen.  Bijvoorbeeld: indien de scheepvaartmaatschappij acht dat u niet voor uzelf zorg kan dragen in geval van nood of evacuatie en dat met de aanwezigheid van een begeleidende passagier toegankelijkheidsproblemen kunnen worden overwonnen. De scheepvaartmaatschappij moet u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.  Indien u erom verzoekt, moet de scheepvaartmaatschappij u binnen 5 werkdagen haar redenen schriftelijk meedelen. In dat geval reist uw begeleider gratis. In de overige gevallen betaalt hij het normale tarief voor zijn reis. 


Bij instapweigering heeft u en uw begeleider recht op terugbetaling of op vervoer langs een andere route. 

 

Naar boven