Aangepast voertuig

Naar: Ik heb vragen over ...

 

 

Heb ik recht op kortingen? Hoe moet ik ze aanvragen?

 

Hoe kan ik de toelating met mijn handicap krijgen om te rijden? Hoe kan ik een rijbewijs met een aangepast voertuig behalen?

 

Hoe kan ik mijn aangepast voertuig laten goedkeuren?

 

Mag ik mijn aangepaste wagen delen in het raam van een autodeelsysteem? Mag ik mijn auto uitlenen?

 

 


 

 

Heb ik recht op kortingen? Hoe moet ik ze aanvragen?

Personen die als gehandicapte zijn erkend, genieten, onder bepaalde voorwaarden, een btw-tarief van 6% bij de aankoop van een voertuig en een terugbetaling van deze btw; een btw-tarief van 6% voor aanpassingswerken aan het voertuig; een vrijstelling van de verkeersbelasting en van de belasting op inverkeerstelling; een verlaagd btw-tarief voor onderhoudswerken aan, en herstelling van hun voertuig; alsook een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van onderdelen en accessoires voor hun voertuig. De FOD Financiën is bevoegd voor deze materies. Meer informatie vindt u op hun website onder de rubriek gehandicapte autogebruikers U kunt de FOD ook telefonisch bereiken op het nummer 02/572 27 27 of per mail info.tax@minfin.fed.be.

 

Voor het Brussels Gewest, biedt de dienst “PHARE” reststeun voor de aanpassing van uw voertuig. De voorwaarden en bedragen staan vermeld op hun website. Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen op het nummer 02.800 82 03.

 

Voor het Vlaamse Gewest biedt VAPH financiële tegemoetkomingen aan voor de aanpassing van uw voertuig, en, in bepaalde gevallen, voor rijlessen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de tegemoetkomingen:  https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/hulpmiddelen/welke/refertelijst).

 

Voor het Waalse Gewest, biedt Aviq ook financiële tegemoetkomingen aan voor de aanpassing van uw voertuig. Meer informatie op hun website en in de Réglementation pour les aides matérielles. Als u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met CICAT op het nummer 071/205.748 of per mail cicat@aviq.

 

Naar boven

 

 

Hoe kan ik de toelating met mijn handicap krijgen om te rijden? Hoe kan ik een rijbewijs met een aangepast voertuig behalen?

Als u last heeft van verminderde functionele vaardigheden (motorisch, visueel, op het vlak van waarneming,.....) die de veilige besturing van een motorvoertuig in het gedrang kunnen brengen, moet u beschikken over een rijgeschiktheidsattest. Dit attest wordt afgegeven door het CARA, een instantie van het Vias Institute, en dit voor ieder motorvoertuig (vrachtwagen, personenwagen, motorfiets, autobus,...). Indien u dit attest niet heeft, mag u geen voertuig besturen. U moet zelf de nodige stappen zetten.  Het rijgeschiktheidsonderzoek is gratis.

 

Het CARA kan ook informatie geven over de aanpassing van het voertuig of over de administratieve procedures voor het rijbewijs. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met het CARA op het nummer 02/244 15 52 of per mail cara@vias.be of neem een kijkje op hun website https://www.vias.be/nl/particulieren/cara/. Voor financiële tegemoetkomingen voor de aanpassing van uw auto of voor rijlessen zie "Ik verplaats me met de auto".

 

Naar boven

 

 

Hoe kan ik mijn aangepast voertuig laten goedkeuren?

De gewesten zijn bevoegd voor de goedkeuring van de voertuigen. U kunt contact met hen opnemen op de onderstaande adressen:


Brussels Hoofdstedelijk Gewest: homologatie@gob.irisnet.be of homologation@sprb.brussels


Waals Gewest: homologation.vehicules@spw.wallonie.be

 

Vlaams Gewest: homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be

 

Naar boven

 

 

Mag ik mijn aangepaste wagen delen in het raam van een autodeelsysteem? Mag ik mijn auto uitlenen?

Ja, maar als u kortingen genoot (voor de aanpassing, de aankoop, de inverkeerstelling, ....) moet u zich ervan vergewissen dat deze kortingen niet gekoppeld zijn aan voorwaarden die het uitlenen van het voertuig verbieden (voorbeeld: de persoon die de kortingen genoot, zou zich altijd aan boord van het voertuig moeten bevinden). Kijk de toekenningsvoorwaarden van de kortingen waarvan u heeft genoten dus eerst na. Als deze voorwaarden niet op uw geval van toepassing zijn, kunt u uw aangepast voertuig uitlenen. De aanpassing van de auto moet echter ook in overeenstemming zijn met het rijbewijs van degene die de auto gaat besturen. Het rijbewijs van personen met een handicap kan immers codes (met betrekking tot die handicap) bevatten die beperkingen of voorwaarden opleggen voor het besturen van het desbetreffende voertuig.


De lijst met codes is opgenomen in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

 

Naar boven