Personen met een beperkte mobiliteit

Laatste update 30/11/2018

 

 

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap omschrijft een aantal beginselen, meer bepaald:

  • toegankelijkheid
  • non-discriminatie
  • gelijke kansen

Dit Verdrag werd door België ondertekend en de beginselen ervan zijn van toepassing op het vervoer.

 

Het betreft ook de PBM.

 

Wat betekent PBM?

 

PBM staat voor Persoon met Beperkte Mobiliteit.

 

Personen met een fysieke of mentale handicap worden beschouwd als PBM, maar bijvoorbeeld ook bejaarde personen of zwangere vrouwen die moeite hebben om zich te verplaatsen, personen met een been in het gips, ...  Als u om een of andere reden moeite heeft om zich te verplaatsen, kunt u dus als een PBM worden beschouwd!

 

Daarentegen wordt een persoon pas als gehandicapt beschouwd wanneer ze langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen heeft die hem in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving (definitie van het VN-Verdrag). Om bepaalde faciliteiten te genieten, moet de handicap door een erkende instantie erkend worden. PBM kunnen bij hun verplaatsing met het openbaar vervoer bijstand genieten, maar zij hebben geen recht op bepaalde faciliteiten die uitsluitend zijn voorbehouden aan personen met een handicap (parkeerplaatsen, kortingen,....).