Over FOD Mobiliteit

Mission statement

 

Het is onze opdracht om het mobiliteit- en vervoerbeleid  voor te bereiden, uit te voeren en te ondersteunen. Dit doen we in overleg met onze partners op gewestelijk, federaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij hebben we aandacht voor een evenwicht tussen economische ontwikkeling, veiligheid, leefmilieu, sociale belangen en de integratie van de verschillende transportmodi.

 

Door onze expertise zijn we het referentiepunt in België voor advies, informatie en dienstverlening inzake mobiliteit en vervoer, zowel op de weg, op het spoor, op het water als in de lucht. We analyseren, volgen tendensen en stimuleren innovatie.

 

Onze dienstverlening is klantvriendelijk, kwaliteitsvol en efficiënt. Hierbij houden we rekening met de noden van de burgers, de ondernemingen en het algemeen belang.

 

Onze werking steunt op autonomie, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid. We hechten belang aan een klimaat van respect en vertrouwen, waarin we onze medewerkers stimuleren initiatieven te willen en te kunnen nemen en bij te dragen aan het maatschappelijk belang; dit in een aangename moderne omgeving met innovatieve middelen en een goed evenwicht tussen werk en privé.