De voorzitster van het directiecomité

De voorzitster staat in voor de algemene leiding en de coördinatie van de activiteiten van de FOD. De voorzitster van het directiecomité is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische visie, alsook voor de opstelling en uitvoering van de bestuursovereenkomst en de opvolging van de bestuursplannen van de verschillende directoraten-generaal en stafdiensten.

 

Mevrouw Emmanuelle Vandamme  neemt sinds 01 februari 2019 de functie van voorzitster van het directiecomité waar.

 

Lees meer

 

Bestuursovereenkomst 2021-2023