Onze ministers

François Bellot

Minister van Mobiliteit, belast met Skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

 

Koen Geens

Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen.

 

Sophie Wilmès

Eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

 

Philippe de Backer

Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.

 

Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Bevoegd voor beleid inzake het spoorwegsysteem en de regulering van het spoor- en luchtverkeer
 

Meer informatie over de federale regering vindt u ook op de federale portaalsite.