Onze ministers

Georges Gilkinet

Vice-premier en Minister van Mobiliteit

 

Karine Lalieux

Minister voor Pensioenen, sociale integratie, armoedebestrijding en personen met een handicap, belast met Beliris

 

Vincent Van Quickenborne

Vice-premier en Minister van Justitie, belast met de Noordzee

 

Petra De Sutter

Vice-premier en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en de Post, belast met de regulator voor spoorvervoer en luchtvaart en het beleid op gebied van het spoorsysteem

 
 

Meer informatie over de federale regering vindt u ook op de federale portaalsite.