Diversiteit

Sinds 2006 bekleedt het thema diversiteit een belangrijke plaats in het beleid van onze FOD. Het doel dat wordt nagestreefd, is de bevordering van diversiteit in alle aspecten van het personeelsbeleid. Wij ontwikkelen tweejaarlijkse actieplannen om een P&O-beleid ten uitvoer te brengen dat op 4 belangrijke thema's is gestoeld:

  • de bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen;
  • de deelname van personen met een handicap aan de werkgelegenheid in de openbare dienst;
  • de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de overheidsadministratie;
  • de leeftijdspiramide.