Personeel en organisatie

Vanuit een positief mensbeeld wil de stafdienst Personeel & Organisatie een persoonlijke dienstverlening garanderen aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement en aan de FOD in zijn geheel, rekening houdende met de noden van het personeel en deze van de organisatie.

 

Daarom zorgt de stafdienst P&O voor dat ze:

 

  • een performante personeelsadministratie verzekert;
  • het adequaat personeel tijdig ter beschikking stelt (rekruteringen, bevorderingen…);
  • over de ontwikkeling van het personeel (opleiding, coaching, senior-junior, leadership…) en van de organisatie waakt;
  • actief deelneemt aan de opbouw van de strategie van de FOD (personeelsplannen…);
  • bijdraagt tot een evolutie van de bedrijfscultuur (interne communicatie).