Informatie- en communicatietechnologie

De stafdienst ICT is verantwoordelijk voor het beheer van telefonie en IT binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Infrastructuur

Zowel de burger als de medewerkers van de FOD moeten om het even wanneer en om het even waar via diverse kanalen vlot toegang hebben tot het dienstenaanbod. Bovendien wordt de betrouwbaarheid van de informaticadiensten steeds belangrijker.

e-Government

De FOD Mobiliteit en Vervoer zet al jaren in op een grote rol voor e-government in zijn werking en zijn dienstverlening voor de burger. De administratieve vereenvoudiging en de milieuwinst die hiermee geboekt wordt, zijn topprioriteiten voor de organisatie. De grote verscheidenheid aan activiteiten binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer brengen ook voor iedere activiteit specifieke vereisten met zich mee op het gebied van de kenmerken van de applicaties.