Budget, beheerscontrole en logistiek

De stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek beheert de financiële middelen van de FOD, in samenspraak met het management en hun medewerkers. Het gaat hier over de opmaak en de uitvoering van de begroting en de boekhouding, zowel op het gebied van uitgaven als ontvangsten.

 

De dienst staat ook in voor het logistieke beheer van de FOD en biedt ondersteuning op het gebied van aankoopdossiers, zoals overheidsopdrachten.

 

Je vindt onze betaalcijfers hier.